Gebiedsmanagement
Transformatie

Store Innovation Lab

Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Vervolg op het Shopping Street Innovation Lab

Door het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt nieuwe kennis gegenereerd die bijdraagt aan de optimalisering van de fysieke en virtuele winkelbeleving.

In dit langlopende onderzoek, dat direct na het Shopping Street Innovation Lab (project van Stad & Co i.s.m. BIZ en HBMEO in de Beethovenstraat in 2017), werd gestart en waar HvA een zogenoemde RAAK subsidie voor ontving, werken retailers, brancheorganisaties en aanbieders van (in-)store technologie, samen met onderzoekers, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Transformatie in Retail

Er is sprake van een toenemende vervaging tussen het online- en fysiek winkelen. De sterke groei van mobiel internet en e-commerce, het groeiend aanbod van in-store technologieën waarmee retailers online activiteiten in hun winkel kunnen integreren en de toenemende vraag van webwinkels naar fysieke winkelruimte dragen hieraan bij. Naar verwachting ziet de fysieke winkel er in de toekomst anders uit dan vandaag de dag.

Innovatieve winkelconcepten

Retailers worstelen met de vraag hoe fysieke winkels in de toekomst aantrekkelijk kunnen blijven voor de consument die in toenemende mate online en mobiel winkelt. De vraag is dan ook welke nieuwe concepten en technologieën, variërend van digitale passpiegels tot slimme kassasystemen, daarbij van toegevoegde waarde zijn. Het Store Innovation Lab helpt retailers middels onderzoek om dit soort innovatieve winkelconcepten te ontwikkelen en te valideren.

We onderzoeken de (vermeende) toegevoegde waarde van innovatieve concepten en technologieën voor winkels en hoe deze zijn toe te passen in winkels.

-Harry van Vliet, HvA-lector

Betrokkenheid Stad & Co

Stad & Co is in dit project betrokken bij de diverse contacten met de ondernemers in de winkelgebieden, daarnaast levert Stad & Co een bijdrage aan de communicatie, onderzoeks-ondersteuning en de organisatie van het project. Dit project bevindt zich in de afrondende fase.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn