Ondernemersfondsen

Seminar Vijf jaar BIZ in Nederland

Het bizzt op steeds meer plekken in Nederland. Er zijn inmiddels meer dan 300 BIZ'en actief in binnensteden, dorpskernen, winkelstraten en- centra, horecagebieden, parken en op bedrijventerreinen. Overal verenigingen ondernemers en/of vastgoedeigenaren zich om collectief te investeren in de aantrekkingskracht van hun gebied. 

Stad & Co als initieerder

Stad & Co heeft sinds 2014 al meer dan 70 BIZ’en in Nederland ondersteunt bij hun planvorming, oprichting en professionalisering. We zagen een mooie aanleiding om onze kennis te bundelen en breed te delen tijdens een landelijke seminar.

Landelijke seminar Vijf jaar BIZ in Nederland – eerlijk zullen we alles delen

In 2019 initieerden we het landelijke seminar Vijf jaar BIZ in Nederland – eerlijk zullen we alles delen, dat op 4 november plaatsvond in de Haarlemse Lichtfabriek. Ruim 200 honderd ondernemers, eigenaren, professionals, dienstverleners en overheidsfunctionarissen namen deel. Tijdens het seminar werden de resultaten gepresenteerd van het landelijke onderzoek naar de BIZ in Nederland en kwamen in 10 sessies praktische verhalen, ervaringen en aanbevelingen aan de orde.

Mensen zijn de basis

Recent onderzoek – dat is gepresenteerd tijdens het seminar –  toont aan dat er op steeds meer plekken BIZ’en ontstaan. Dankzij de BIZ werken duizenden ondernemers en vastgoedeigenaren in heel Nederland – vaak al jarenlang – samen aan betere en aantrekkelijkere gebieden.

Als je als ondernemer laat zien dat je investeert, gaan anderen ook investeren.

-Peter Brouwer, stadsmanager Deventer.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn