Gebiedsmanagement
Ondernemersfondsen

Quickscan en BIZ Ladonk Boxtel 

Ondernemers van bedrijventerrein Ladonk en gemeente Boxtel willen elkaar integraal blijven betrekken bij economische onderwerpen. Gezamenlijk hebben ze de wens om een nieuwe samenwerkingsvorm op te zetten, waarmee Ladonkse ondernemers gezamenlijk investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein, en waarbij de gemeente Boxtel mee-investeert.

Ondernemersvereniging SPIN

Ondernemers van bedrijventerrein Ladonk kunnen lid worden van ondernemersvereniging SPIN (coöperatie Service Portal Industrial Network). Vanuit SPIN vormt parkmanagement de figuurlijke ‘spin in het web’ die diverse activiteiten en werkgroepen aanstuurt ter bevordering van het lokale ondernemersklimaat. De ondernemers kunnen naast parkmanagement deelnemen aan vier thema’s: Business Club, Park Security, Human Resource Services en Fiberglass. Zo’n 80% van de ondernemers neemt momenteel deel aan parkmanagement.

Gezamenlijke wens

Het samenwerkingsconvenant dat in april 2015 werd gesloten tussen SPIN en gemeente Boxtel is in 2018 beëindigd. De onderhandelingspositie van SPIN – als belangenbehartiger van de ondernemers op Ladonk – komt hiermee in een ander licht te staan. Gemeente Boxtel en ondernemers van bedrijventerrein Ladonk willen elkaar integraal blijven betrekken bij economische onderwerpen. De partijen hebben gezamenlijk de wens om een nieuwe samenwerkingsvorm op te zetten waarmee de Ladonkse ondernemers en vastgoedeigenaren van de commerciële objecten gezamenlijk investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein, en waarbij de gemeente Boxtel mee-investeert.

Een BIZ voor Ladonk

Stad & Co is gevraagd om beide samenwerkende partijen te adviseren over de meest geschikte samenwerkingsvorm. Als belangrijkste basis voor de zoektocht geldt het definiëren van gezamenlijke doelstellingen. Middels een pre-scan is geïnventariseerd wat er volgens de lokale stakeholders in de basis nodig is om bedrijventerrein Ladonk toekomstbestendig te maken en hoe de lokale samenwerking hierin verbeterd kan worden. Aan de hand van de uitkomsten is gericht voor een breedgedragen strategie en een BIZ als organisatievorm gekozen. De resultaten van de pre-scan zijn tevens richtinggevend voor de informele draagvlakmeting van de BIZ en daarmee bepalend voor de eventuele vervolgstappen.

Vervolg BIZ-oprichtingstraject

In 2019 is vanuit de initiatiefgroep is een vervolg gegeven aan het BIZ-oprichtingstraject. De initiatiefgroep is hierbij begeleid door Stad & Co als onafhankelijk bureau. Gemeente Boxtel faciliteerde het proces. De BIZ is een goede vorm om een nieuwe sterke samenwerkingsorganisatie neer te zetten voor ondernemend Ladonk. Het doel is om de BIZ per 1 januari 2021 op te richten.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn