Gebiedsmanagement

Professionalisering centrummanagement Alkmaar

Het gaat goed in de binnenstad van Alkmaar. Het centrum heeft een sterke lokale en regionale aantrekkingskracht. Maar dat deze sterke positie behouden blijft is niet vanzelfsprekend. Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente werken er samen, maar willen dit (nog) beter gaan doen. Stad & Co is in 2023 ingeschakeld om de bestaande organisatiestructuur verder te helpen.

Samenwerken is een must

Gemeente Alkmaar, Alkmaars Bolwerk en Alkmaar Marketing timmeren samen hard aan de weg en zien tegelijk dat er nu actie ondernomen moet worden om de sterke positie in de regio te behouden. Wil de binnenstad van Alkmaar in de toekomst voor een grote doelgroep relevant blijven dan is een stevige publiek-private binnenstedelijke samenwerking een must. Geen enkele partij kan afzonderlijk van de rest een rol van betekenis spelen.

Meer regie en strategische sturing

Alkmaar heeft de luxe dat de binnenstadspartners al samenwerken aan het verhogen van de aantrekkelijkheid.

De partners stemmen in diverse overleggen de activiteiten af, en er is budget beschikbaar vanuit het gemeentebrede ondernemersfonds. Toch blijkt er behoefte aan meer centrale regie en een integraal binnenstedelijk samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met overkoepelende strategische thema’s, zoals het versterken van het vestigingsklimaat.

Van gesprekken naar advies

Stad & Co heeft op basis van gesprekken met diverse stakeholders uit de binnenstad een advies geformuleerd voor het intensiveren en professionaliseren van de binnenstedelijke samenwerking in de binnenstad van Alkmaar.

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn