Gebiedsmanagement

Procesbegeleiding SOEC

Stad & Co ondersteunt en begeleidt de Stichting Ondernemersfonds Eindhoven Centrum (SOEC).

Focus op vergroten onderscheidend vermogen

De Stichting Ondernemersfonds Eindhoven Centrum (SOEC) zet zich in om het onderscheidend vermogen van het centrum te vergroten waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van andere steden wordt versterkt. Het is een ondernemersfonds voor en door ondernemers. Het is dan ook het doel om meer bezoekers te trekken naar het centrum, die langer verblijven, meer besteden om zo meer omzet te genereren voor de ondernemers. Met als gewenst resultaat: het verbeteren van het economisch functioneren van het centrum.

Alle projecten die door de SOEC worden ondersteund moeten dan ook bijdragen aan dit resultaat. Waarbij ook wordt gekeken naar de manier waarop het project bijdraagt aan het zichtbaar maken van de kernkwaliteiten van het centrum, bijvoorbeeld door de bezoekers te verrassen. Voorts dienen alle ondernemers in het SOEC-gebied op enigerlei wijze te profiteren van de deelprojecten, waarbij wordt geïnvesteerd in het creëren van synergie tussen de diverse doelgroepen (horeca-dienstverlening-retail).

Procesbegeleiding door Stad & Co

De inzet van de procesbegeleider namens Stad & Co richt zich op het stroomlijnen van de besluitvorming door het bestuur, het actief aangaan en onderhouden van publiek-private samenwerkingsverbanden en het voeren van het secretariaat en administratie.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en partner
mail mij     LinkedIn