Gebiedsmanagement
Identiteit & positionering

Positionering en samenwerking Baarn Centrum

Brinkendorp Baarn herbezint zich op de rol en de betekenis van het centrum. Een complexe opgave. Want wat betekenen de economische, sociale en technologische veranderingen voor de focus, de levendigheid, de functies, de inrichting en de aantrekkingskracht van de dorpskern? Stad & Co schiet te hulp door een concreet actieplan voor het centrum te ontwikkelen.

Een levendig centrum voor Baarn

Baarn wil een levendig centrum. Initiatiefnemer, ontwikkelaar én uitvoerder is de Gouden Driehoek, het samenwerkingsverband van de ondernemers, de gemeente Baarn en vastgoedeigenaren. ‘Levendig’ is dé ontwikkelrichting voor het centrum, welke al in 2016 bekrachtigd is door de gemeenteraad. De partijen hebben niet stil gezeten. Samen ontwikkelden ze onder andere een zoneringsplan voor het centrum, die inzicht geeft in de gewenste ruimtelijke functiemix.

Positionering en samenwerking

Flankerend aan het beoogde levendige centrum is er behoefte aan een eigen, richtinggevend profiel voor het centrum van Baarn.

Een herkenbare en onderscheidende positionering helpt alle partijen bij het maken van heldere keuzes en het bedenken van nieuwe activiteiten. Tegelijkertijd vraagt de huidige Gouden Driehoek-samenwerking om een intensiverings- en professionaliseringslag. 

Integraal actieplan en kwartiermakerschap 

Stad & Co ontwikkelt in 2022 een integraal actieplan voor het centrum, met hierin alle adviezen en acties rondom het zoneringsplan, de positionering en het intensiveren van de samenwerking. Het plan zet alle te nemen stappen, inclusief de in te vullen randvoorwaarden en een planning, op een rij. Aanvullend zorgt de inzet van een kwartiermaker in 2023 ervoor dat de gemaakte plannen worden opgestart en de Gouden Driehoek wordt begeleid. 

 

Soortgelijke projecten

Vitale kernen voor Montfoort en Linschoten

 

Ambitie en Actie Agenda Binnenstad Enschede

 

Onderscheidend en toekomstbestendig Oud Urk

 

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn