Visie & strategie

Kansen- en toekomstkaart vastgoed binnenstad Oss

Zoals in veel middelgrote Nederlandse steden met een regionale centrumfunctie, is ook het winkel- en horeca-aanbod in het Brabantse Oss onderwerp van een gemeentelijke heroriëntatie. Onder de noemer ‘Steengoed Oss’ onderzoekt de gemeente Oss hoe vastgoedeigenaren in de binnenstad aankijken tegen de plannen om het centrum compacter, herkenbaarder en meer aaneengesloten te maken.

Koers Stadshart Oss

In 2016 heeft de gemeente de ‘Koers Stadshart Oss’ vastgesteld; een route die moet leiden naar een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Oss kiest hiermee voor een compact, herkenbaar en aaneengesloten centrumgebied, met een hoge concentratie detailhandel, ontmoeting, cultuur en leisure. De koers gaat uit van een centrum dat bestaat uit een ‘pit’ en een ‘schil’. In de pit bevinden zich de primaire centrumfuncties. Voorheen bestond dit gebied volledig uit detailhandel en horeca. In de toekomst zijn hier ook culturele, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen gevestigd. In de schil van het centrum zijn straks ook niet-centrumfuncties, zoals wonen op de begane grond, toegestaan.

Gezamenlijk invullen

In het project ‘Steengoed Oss’ buigen gemeente en vastgoedeigenaren zich samen, met behulp van Stad & Co, over de precieze begrenzing van de pit en schil en welke rol de vastgoedeigenaren bij de nieuwe centrumontwikkeling kunnen en willen spelen. Een vastgoedanalyse vormt de basis voor een zogeheten ‘kansen- en toekomstkaart vastgoed’. Het doel van de kaart is een duidelijk en gemeenschappelijk startpunt creëren waarmee eigenaren, ondernemers en gemeente samen de koers kunnen gaan realiseren. Discussie wordt niet geschuwd en moet helpen onderwerpen verder uit te diepen en aan te scherpen.

Advies & ondersteuning

Stad & Co ontwikkelde in november 2020, in samenwerking met de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente, onder de noemer ‘Steengoed Oss’, een concreet uitvoeringsplan inclusief een overzicht van de benodigde beleidsinstrumenten en ingrepen voor een compact en aantrekkelijk centrumgebied.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn