Gebiedsmanagement

Organisatieadvies Centrummanagement Uden

De Udense Centrum Ondernemers (UCO) en de gemeente Uden willen graag een nieuwe organisatievorm ontwikkelen om op een zo’n goed mogelijke manier invulling en uitvoering te kunnen geven aan het centrummanagement. De gemeente wil daarom de centrummanagementactiviteiten onderbrengen in een nieuw op te richten ‘Stichting Centrummanagement Uden’, waar ook het bestaande samenwerkingsverband met de Udense Centrum Ondernemers (UCO) onder kan vallen.

Een nieuwe organisatievorm

De gemeente en de UCO willen een publiek-private-samenwerkingsorganisatie oprichten die de komende jaren uitvoering kan geven aan een (meerjaren)centrumplan, die past binnen de centrumvisie van Uden. De nieuwe organisatievorm moet voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Minimaal deelname van de ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente
  • Deelname op basis van gelijkwaardigheid. Alle drie partijen bepalen gezamenlijk het plan van aanpak en moeten zich kunnen herkennen in het plan en hun belangen hierin terugzien.
  • Draagvlak & commitment. De deelnemers moeten zich verbinden aan het plan en bereidheid tonen om de acties uit te voeren en hieraan ook een (financiële) bijdrage leveren.

Rol Stad & Co

Stad & Co is gevraagd om het proces om te komen tot een nieuwe organisatievorm te begeleiden. Vanaf september 2020 is gestart met het samenstellen van een oprichtingscommissie. Vervolgens zijn de uitgangspunten voor een succesvolle en efficiënte samenwerking vastgesteld en is een intentieverklaring ondertekend. Tot slot is een passende organisatievorm ingericht. Alle stakeholders zijn intensief betrokken bij iedere stap. Op deze manier is een organisatie ontstaan die goed aansluit op de behoeften en wensen van alle partijen en die optimaal afgestemd is op het doel dat de betrokken partijen gezamenlijk voor ogen hebben.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn