Ondernemersfondsen

Opzetten BIZ Vastgoed Museum Quarter

De ondernemers en musea uit het Amsterdamse Museum Quarter, die al verenigd zijn in BIZ Museum Quarter (gebruikers) zien en voelen de urgentie om de samenwerking met lokale partijen te versterken. Zij slaan daarom de handen ineen met de vastgoedeigenaren uit het gebied en verkennen onder leiding van Stad & Co de mogelijkheden voor het oprichten van een BIZ vastgoed.

Een ontbrekende schakel

Uitdagingen zoals het terugdringen van leegstand en het toevoegen van beleving vragen – als gevolg van de coronacrisis – om nog meer aandacht. De samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren is voor het Museum Quarter essentieel om vanuit een gezamenlijke visie te werken aan de toekomst van het gebied. De ondernemers uit het Museum Quarter (detailhandel, horeca, cultuur en kantoren) zijn al ruim twintig jaar verenigd in een collectief, waarvan de afgelopen zes jaar in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een belangrijke schakel in deze samenwerking mist, namelijk de vastgoedeigenaren. Tot op heden is een enkeling slechts incidenteel betrokken en daar wil de bestaande BIZ graag verandering in brengen.

Samenwerking naar een hoger niveau

Landelijk gezien verenigen vastgoedeigenaren zich steeds vaker in een BIZ. Het verenigen van de eigenaren in het Museum Quarter is van cruciaal belang voor de toekomst van het gebied. Hun expertise, netwerk, invloed en betrokkenheid kan worden ingezet in het versterken van het bezoekers- en vestigingsklimaat, het voorkomen van leegstand en het beïnvloeden van de branchering. De BIZ Vastgoed Museum Quarter heeft de potentie om de grootste vastgoed-BIZ van Amsterdam te worden met ruim 260 deelnemers. In de toekomst kunnen gebruikers en eigenaren bovendien samen de stap zetten naar een gecombineerde BIZ.

Rol Stad & Co

Stad & Co is aangesteld voor de onafhankelijke procesbegeleiding en begeleidt de eigenaren bij het formuleren van een gemeenschappelij­ke visie, doelen, doordachte strategie en organisatievorm. Uit een eerste bijeenkomst is gebleken dat de vastgoedeigenaren zeer positief zijn over de stap richting een stevige samenwerking. Aan de hand van een gedetailleerde planning worden de komende maanden de stappen gezet naar de formele draagvlakmeting, die in oktober/november 2021 plaatsvindt.

meer weten?

 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn
 

Peggy Smulders

adviseur
mail mij     LinkedIn