Ondernemersfondsen

Oprichting BIZ vastgoed Fahrenheitstraat & Thomsonlaan Den Haag

Naar het voorbeeld van de ondernemers hebben nu ook de vastgoedeigenaren het initiatief genomen om een BIZ op te richten in de Fahrenheitstraat en Thomsonlaan in Den Haag. Stad & Co begeleidt dit proces.

Fahrenheitstraat en Thomsonlaan

De Fahrenheitstraat en Thomsonlaan – twee winkelstraten – in Den Haag richten zich met het diverse retailaanbod op de directe buurt. Het gaat er relatief goed: er is weinig leegstand en de ondernemers werken al vijftien jaar succesvol samen in een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Verstevigen winkelgebied op de lange termijn

Om ook (op de lange termijn) een goede exploitatie van het vastgoed te borgen, verkennen nu ook de vastgoedeigenaren uit het gebied de mogelijkheden van een eigen BIZ. Het initiatief voor een vastgoed BIZ past ook bij het gedeelde belang van de eigenaren en ondernemers: het verbeteren van de fysieke kwaliteit en uitstraling van de Fahrenheitstraat en Thomsonlaan. De vastgoedeigenaren hebben de hulp van Stad & Co ingeschakeld om het draagvlak voor een vastgoed-BIZ te toetsen, het proces te begeleiden en het oprichtingsbestuur te voorzien van advies.

Inzet ambassadeurs

Het contact leggen met alle vastgoedeigenaren in het gebied blijkt een uitdaging. De inzet van een groep enthousiaste vastgoedeigenaren (een ambassadeursgroep) en structurele communicatie draagt bij aan een grotere betrokkenheid bij het proces. Collega-vastgoedeigenaren die actief en persoonlijk ‘het verhaal’ delen, leidt ook hier tot meer enthousiasme en draagvlak.

De BIZ is een feit

In oktober 2021 konden de eigenaren voor of tegen de BIZ stemmen. Het harde werken en de tomeloze inzet van de ambassadeurs is beloond. De BIZ Fahrenheitstraat & Thomsonlaan is namelijk een feit! Van de 125 objecten is er namens 82 (66%) gestemd. Hiervan bleek 74% voor de komt van de BIZ voor vastgoedeigenaren.

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn