Ondernemersfondsen

Oprichting BIZ Schinkel Amsterdam

Bedrijventerrein Schinkel in Amsterdam Zuid transformeert. Voor de ondernemers op het bedrijventerrein een belangrijke aanleiding om de samenwerking te intensiveren. Stad & Co verzorgt naast het Compaantraject ook de procesbegeleiding voor het oprichten van een BIZ.

Een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein sinds 2018

Op het bedrijventerrein Schinkel zijn circa 250 bedrijven gevestigd. Van cateraars tot garages en van muziekstudio’s tot architectenbureaus. Naast de onderlinge verschillen, zijn er ook overeenkomsten. Zo zien alle ondernemers kansen voor verbetering op het terrein. Er wordt veel prioriteit gegeven aan de aanpak van veiligheid, verkeersvoorzieningen en zwerfafval. Als sinds 2018 spannen de ondernemers, politie en gemeente zich gezamenlijk in voor een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein. Dit doen ze – onder leiding van Stad & Co – met behulp van compaan.

Een woonwerkgebied met internationale allure

Het valt op dat veel bedrijventerreinen uitbreiden of transformeren: van industriegebieden naar woonwerklocaties. Ook bedrijventerrein Schinkel in Amsterdam Zuid gaat de komende jaren flink veranderen. Het Schinkelkwartier zal uitgroeien tot een intensief gebruikt, innovatief, divers en duurzaam woonwerkgebied met een internationale uitstraling. De ondernemers in het gebied krijgen steeds meer behoefte aan professionele samenwerking en een stevige positie aan tafel bij onder andere de gemeente.

Oprichting BIZ Schinkel

De aanstaande transformatie van het bedrijventerrein is voor de ondernemers op het bedrijventerrein Schinkel een belangrijke aanleiding om nu al samen BIZ Schinkel op te richten. Naast het compaantraject ondersteunt Stad & Co ook de oprichting van deze BIZ voor ondernemers. De ervaring leert dat een goede gezamenlijke voorbereiding en concrete collectieve doelen – waar iedereen van profiteert – belangrijke succesfactoren zijn. De gezamenlijke doelen en activiteiten zijn vastgelegd in een vijfjarenplan. Uit de formele draagvlakmeting is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor de BIZ. Dat wil zeggen dat de BIZ per 2022 van start gaat.

meer weten?

 

Peggy Smulders

adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn