Ondernemersfondsen

Oprichting BIZ Kennemerlaan IJmuiden

De ondernemers aan de Kennemerlaan in IJmuiden hebben begin 2020 het initiatief genomen om een BIZ op te richten. De gemeente organiseert de draagvlakmeting. De hulp van Stad & Co is ingeschakeld om het volledige proces te begeleiden en de ondernemers en ambassadeurs te informeren, activeren en enthousiasmeren.

Vereniging 2.0

De Kennemerlaan in IJmuiden kenmerkt zich door het aanbod van speciaalzaken in een compact en kleinschalig winkelgebied voor dagelijkse boodschappen. De ondernemers aan de Kennemerlaan missen al een paar jaar een actief samenwerkingsverband. Tot voor kort waren de ondernemers verenigd in een ondernemersvereniging, maar organiseerden nagenoeg geen activiteiten meer. De straat kampt daarnaast met een aantal leegstaande winkelpanden, her en der slechte uitstraling en een matig imago onder bezoekers en ondernemers. De noodzaak om actie te ondernemen om zo de sterke buurtfunctie die de Kennemerlaan heeft te behouden, wordt door een aantal ondernemers uit het gebied opgemerkt. Zij hebben de uitgesproken wens om weer activiteiten op te starten en opnieuw een (ander type) vereniging op te richten.

Kansen van een BIZ

Deze club selectieve ondernemers heeft behoefte aan een stevig plan, waar ze de komende jaren gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten en welke alle ondernemers weer met elkaar verbindt. Met het opzetten van een BIZ wordt de kans gegrepen om alle ondernemers opnieuw te activeren én te betrekken bij (de noodzaak van) nieuwe gezamenlijke activiteiten.

 

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Charlie Hoge

adviseur
mail mij     LinkedIn