Ondernemersfondsen

Oprichting BIZ Almere Buiten

Door een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor ondernemers en vastgoedeigenaren op te richten, kan de samenwerking in en rond Almere Buiten Centrum worden versterkt. Stad & Co ondersteunt Almere Buiten bij het doorlopen van de benodigde stappen.

Almere Buiten Centrum

Almere Buiten heeft een centrum met een ruime keuze aan winkels. Het is een levendige plek waar bewoners, bezoekers, pandeigenaren en ondernemers elkaar treffen. Een recentelijk opgestelde toekomstvisie Almere Buiten Centrum 2030 is gericht op de ontwikkeling van Almere Buiten naar een aantrekkelijk en economisch gezond winkelcentrum. De uitvoering van de toekomstvisie vraagt om commitment van alle betrokken partijen. De ondernemers zijn al verenigd in een ondernemersvereniging en dragen financieel bij aan de promotie van het centrum. De vastgoedeigenaren zijn nog niet georganiseerd. Als een van de eerste stappen naar een toekomstbestendig centrum is in 2020 de oprichting van een gezamenlijke BIZ voorgenomen.

Unieke financiële verdeling

Uniek aan deze BIZ is dat ook de gemeente Almere heeft toegezegd de komende vijf jaar een deel bij te dragen aan het BIZ-budget. Voorwaarde voor de bijdrage vanuit de gemeente is uiteraard dat ondernemers én vastgoedeigenaren overtuigd zijn van de meerwaarde van een brede samenwerking en vóór de BIZ stemmen. Vanaf maart 2022 kunnen ondernemers en eigenaren uit het gebied voor of tegen de BIZ stemmen. In april volgt de bekendmaking van de uitslag.

Begeleiding door Stad & Co 

Stad & Co ondersteunt Almere Buiten bij het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een vijfjarenplan voor een BIZ. De coördinatie rondom de officiële draagvlakmeting neemt Stad & Co ook op zich.

Soortgelijke projecten

Oprichting BIZ vastgoed Fahrenheitstraat & Thomsonlaan Den Haag

 

BIZ vastgoedeigenaren Gijsbrecht van Amstelstraat Hilversum

 

BIZ vastgoedeigenaren Paasheuvelgebied Amsterdam

 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Charlie Hoge

adviseur
mail mij     LinkedIn