Gebiedsmanagement
Transformatie

Community voor de herontwikkeling van voormalig V&D Eindhoven

Het voormalige V&D-pand, gelegen op de hoek van de Rechtestraat en de Vrijstraat in Eindhoven kent een lange voorgeschiedenis. Nu de voormalige huurder het pand heeft verlaten, heeft de huidige eigenaar de ambitie om het pand te transformeren naar een mix van retail en flexibele werkplekken. Vanwege de omvang van het bouwproject is er behoefte aan een online community met alle betrokkenen. Stad & Co is ingeschakeld om deze community op te zetten.

Duurzame rennovatie

Er is gekozen om de bestaande constructie van het pand zoveel mogelijk intact te laten. Het pand wordt duurzaam gerenoveerd door Heerkens van Bavel Bouw. Zo krijgt de oude V&D onder andere een groen dak en warmtepompen om het pand op een duurzame manier te verwarmen. Een fantastische en uitdagende klus, die voor veel omwonenden en ondernemers zichtbaar en merkbaar is.

Wederzijds begrip

Heerkens van Bavel Bouw vindt het van groot belang dat de buurt goed geïnformeerd is over de rennovatie. Het is een groot bouwproject waar ook veel mensen hinder van kunnen ondervinden. Wederzijds begrip tussen alle betrokken partijen in de omgeving van het pand gedurende de herontwikkeling is cruciaal om het project te laten slagen. De hulp van Stad & Co is ingeschakeld om een online community op te richten waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.

Meerwaarde van Chainels

Stad & Co heeft – in afstemming met de ontwikkelaar – gekozen voor het online platform Chainels. Stad & Co werkt veel met dit platform en kan daardoor haar kennis en expertise inzetten bij de inrichting van de community. Het online communicatiekanaal kan worden ingezet om alle deelnemers van de juiste informatie te voorzien. Bijvoorbeeld door ze te informeren over het laatste nieuws en de veiligheid. Ook hebben omwonenden en ondernemers met Chainels een plek om vragen te stellen.

Rol van Stad & Co

Stad & Co richt de community in en zorgt dat alle betrokken partijen (gemeente, ondernemers en bewoners) toegang krijgen. Ook geeft Stad & Co uitleg aan Heerkens van Bavel Bouw over het beheer van het platform, zodat zij de community gedurende de herontwikkeling zelf kunnen beheren. Stad & Co is tijdens het project bereikbaar voor vragen vanuit de ontwikkelaar en overige betrokken partijen uit de omgeving.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn