Visie & strategie

Onderzoek naar de corona-impact op ondernemers in Amsterdam Oud West

De stichting Ondernemers Oud-West en stadsdeel West in Amsterdam willen graag weten wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen voor de ondernemers en waar zij ondersteuning bij nodig hebben. Om een antwoord te formuleren op deze vragen start Stad & Co een digitaal onderzoek.

Impact van corona in Amsterdam Oud West

Het stadsdeel Oud West is een dichtbevolkt en drukbezocht stuk Amsterdam. Met veel winkels en horeca is het een hotspot voor bezoekers en toeristen. De impact van de coronacrisis is hier dan ook groot. De bezoekers en toeristen blijven weg en veel ondernemers zijn beperkt open of sluiten in het ergste geval (tijdelijk) hun zaak. Hoelang ondernemers last hebben van (de naweeën van) deze gezondheids- en sociaaleconomische crisis blijft onvoorspelbaar. De ondernemers uit Oud-West en de Jan Evertsenstraat hebben daarom behoefte aan een onderzoek die de impact van de huidige coronamaatregelen meet en ondersteuningsmogelijkheden zichtbaar maakt.

Digitale verspreiding

In samenwerking met stichting Ondernemers Oud-West en Stadsdeel West heeft Stad & Co een digitale enquête uitgezet. Alle circa 880 ondernemers in Oud West en de Jan Evertsenstraat zijn via verschillende (online) kanalen benaderd om mee te doen.

Resultaten: behoefte aan ondersteuning

De resultaten wijzen uit dat ondernemers moeilijkheden ervaren bij het betalen van de vaste lasten. Ook hebben de ondernemers behoefte aan ondersteuning bij het aanvragen van steunmaatregelen die de overheid aanbiedt. Tot slot willen ondernemers graag hulp bij de digitalisering van hun onderneming, zoals het opzetten van een webshop of het vergroten van de online zichtbaarheid van producten en/of diensten.

Van onderzoek naar actie

Aanvullend op het digitale onderzoek dat Stad & Co in samenwerking met de stichting en Stadsdeel West uitvoert, helpt Stad & Co de genoemde partijen ook bij het vinden en organiseren van trainingen die in de behoeften voorzien.

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn