Ondernemersfondsen

Verkenning ondernemersfonds Oirschot

Stichting Visit Oirschot en de centrumondernemers hebben behoefte aan een professionaliseringsslag van de huidige samenwerkings- en financieringsstructuur. Stad & Co is ingeschakeld om te onderzoeken of een gemeentebreed ondernemersfonds haalbaar is voor Oirschot.

Voorstanders van samenwerking 

Binnen de dorpskernen van Oirschot is sprake van actief ondernemerschap. Stichting Visit Oirschot behartigt de belangen van de ondernemers in het centrumgebied. Vanuit de aangesloten centrumondernemers, maar ook vanuit het netwerk dat Visit Oirschot actief onderhoudt, komt naar voren dat veel ondernemers voorstander zijn van een doorontwikkeling van de huidige situatie naar een overkoepelend ondernemersfonds voor de gehele gemeente Oirschot.

De plannen  

Een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit en het organiserend vermogen van private en (semi)publieke organisaties in Oirschot is het uitgangspunt van het beoogde ondernemersfonds. Het fonds stelt ondernemers en vastgoedeigenaren in staat om (extra) te investeren in de organisatie en uitvoering. De investeringsdoelen zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan parkmanagement, recreatie, promotie van centrum- en winkelgebieden, leegstandsbestrijding, aanjagen van kunst & cultuur, beveiliging, etc. 

Haalbaarheid 

Om de haalbaarheid van de oprichting van het gemeentebrede ondernemersfonds te bepalen, heeft Stad & Co een onderzoek uitgevoerd in Oirschot en de omliggende dorpen Spoordonk en De Beerzen. Er zijn gesprekken gevoerd met de besturen van de ondernemersverenigingen, om zo tot een heldere en gedegen draagvlakanalyse te komen. Uit dit onderzoek is gebleken dat een gemeentebreed ondernemersfonds op dit moment niet haalbaar is, maar dat een centrumsamenwerking in de vorm van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) dat wel is. 

Soortgelijke projecten

Advisering Ondernemersfonds Alkmaar

 

Een kick-start van 1,5 miljoen voor de Alkmaarse economie

 

Ondernemersfonds Haarlemse Cronjéstraat onder de loep

 

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn