Gebiedsmanagement

Modernisering binnenstedelijke samenwerking Purmerend

In het centrum van Purmerend zijn verschillende ondernemerscollectieven actief. Hun samenwerking binnen de Stichting Binnenstad Ondernemers Fonds (BOF) komt tot een eind doordat twee deelgebieden in het centrum verder gaan als BIZ. Dat roept de vraag op: hoe verder? Samenwerking blijft gewenst én nodig. Wat is een geschikte nieuwe vorm?

Binnenstad Ondernemers Fonds

De BOF is het samenwerkingsplatform van drie ondernemerscollectieven in het centrum van Purmerend: winkeliersvereniging Eggert Winkelcentrum (WEC), Purmerendse Centrum Ondernemers (PCO) en BIZ Koemarkt. Doordat de laatste twee verder gaan als BIZ, vervalt de grondslag voor de inkomsten van de BOF: heffen van reclamebelasting. Wat niet verdwijnt, is de behoefte om als centrumondernemers zaken samen op te pakken. Evenementen, bereikbaarheid en parkeren en winkeltijden bijvoorbeeld. En ook de uitrol van de nieuwe citymarketingcampagne vraagt om gezamenlijke coördinatie.

Nieuw platform

Het oude samenwerkingsverband krijgt daarom een compleet nieuwe structuur, plus een nieuwe naam: Platform Purmerend Centrummanagement. Ook de focus en de werkwijze van het platform zijn aangescherpt. Waar de samenwerking in de BOF wel eens onder druk stond vanwege verschillende belangen, kan het nieuwe platform onafhankelijk opereren. Alle partijen werken immers aan dezelfde, gezamenlijke doelen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering. De gemeente Purmerend zit bovendien als partner aan tafel.

Advies & ondersteuning

Stad & Co heeft het voorstel voor de modernisering van de bestaande binnenstedelijke samenwerking in Purmerend uitgewerkt, in antwoord op een vraag van de BOF. Het nieuwe platform sluit goed aan bij de behoeften van alle stakeholders en legt een stevige basis onder de toekomst van de Purmerendse centrumondernemers.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Jorge van Vliet

senior adviseur
mail mij     LinkedIn