Gebiedsmanagement

MKB Deal gastvrije stad Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft een MKB-Deal binnengesleept voor het initiatief MKB Participeert. Dat betekent dat Eindhoven 350.000 euro aangeboden krijgt om mkb-ondernemers onder andere te helpen bij het verhogen van hun gastvrijheid. Het uiteindelijke doel: aantrekkelijke, leefbare en vitale Eindhovense winkelgebieden. Stad & Co voert samen met Fontys Hogescholen een onderzoek uit en ontwikkelt aanvullend een gastvrijheidsprogramma op maat waarmee het bewustzijn en de vaardigheden van ondernemers worden verhoogd. 

Sociale meerwaarde en gastvrijheid

Winkelgebieden moeten een sociale meerwaarde bieden om toekomstbestendig te zijn. Een belangrijk aspect van sociale meerwaarde is gastvrijheid. Een winkel(gebied) kan nóg zo mooi zijn, maar als je door het personeel wordt genegeerd of afgesnauwd, voel je je daar niet welkom. Gastvrijheid is een ervaring die vooral wordt bepaald door gastheerschap. De gastvrijheid van een (winkel)gebied wordt beïnvloed door drie elementen: de samenhang van het aanbod, de atmosfeer en uitstraling van de openbare ruimte en het gedrag van de mensen in het gebied.

Gastvrijheidsscan

Stad & Co onderzoekt samen met Fontys Hogescholen hoe gastvrij de ondernemers uit de binnenstad en winkelcentrum WoensXL zijn. Een zogenaamde nulmeting. Ook onderzoeken de studenten welke mogelijkheden er zijn om de gastvrijheid in deze gebieden te verhogen. Extra leuk: de studenten lopen een dag mee als gastheer of gastvrouw bij ondernemers om hen vervolgens te voorzien van advies.

Vaardigheden ontwikkelen

Samen met partners organiseert Stad & Co gastvrijheidstrainingen op maat voor ondernemers op het gebied van gastheerschap. Een ‘gastvrijheidscertificaat’ – ontwikkelt van en voor ondernemers – is voor velen een bekroning van het harde werken.

“Met een inspirerende spreker als Milo Berlijn zou ik willen dat álle vertegenwoordigers van horeca, winkels en de musea onze gastvrijheid-ambassadeursgroep weten te vinden. Allen zo kunnen we Eindhoven samen nóg gastvrijer maken”

– Marc Glaser, Radegast (horecazaak)

Meer weten?

Meer weten over gastvrije (winkel)gebieden? Bezoek de inclusieve stad.

meer weten?

 

Peggy Smulders

adviseur
mail mij     LinkedIn