Gebiedsmanagement

Meet & Greets Amsterdam Nieuw-West

In Amsterdam Nieuw-West zijn zeven pioniersgebieden aangewezen voor de organisatie van een Meet & Greet bijeenkomst voor ondernemers. Het gaat om de Johan Huizingalaan, het Confuciusplein en Burgemeester van Leeuwenlaan, Osdorperban en Hoekenes, Tussenmeer 2 en Dijkgraafsplein, Caleido en het Sierplein. Stad & Co is gevraagd deze Meet & Greets te organiseren en begeleiden.

Pionieren in Amsterdam Nieuw-West

Nieuw-West is haast een stad op zichzelf. De circa 150.000 bewoners hebben een keuze uit verschillende kleine en grote winkelcentra en dagelijkse markten. Stadsdeel Nieuw-West constateerde dat diverse winkelgebieden kampen met problemen, zoals het toenemen van leegstand en groeiende veiligheidsproblematiek. In de zeven pioniersgebieden wordt nog onvoldoende samengewerkt. Het ontbreken van een samenwerking (bijvoorbeeld via een BIZ) maakt het op dit moment niet, of onvoldoende, mogelijk om structurele verbeteringen te realiseren.

Luisteren en informeren

De zeven winkelgebieden liggen verspreid over het stadsdeel en elk gebied vraagt om een andere aanpak. Op ons lijf geschreven dus, omdat we graag werken vanuit de vraag en de behoefte van het gebied en zo toewerken naar een structurele oplossing.

Om de winkelgebieden in Nieuw-West toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk dat er actie ondernomen wordt. Stad & Co luisterde tijdens de zeven Meet & Greets naar de verhalen en behoeften van de ondernemers. Ook zijn alle deelnemers geïnformeerd over de kansen die samenwerking kan bieden. Door de energie die tijdens de Meet & Greets is ontstaan, hebben een aantal gebieden plannen om de samenwerking te intensiveren.

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn