Visie & strategie

Locatieprofielen voor evenementen Utrecht

Wat is de beste plek voor mijn evenement? Wat mag er voor mijn deur georganiseerd worden? Wat staan we toe op een evenementenlocatie? Hoe zorgen we voor een goede spreiding van evenementen in Utrecht? Organisatoren, bewoners en gemeenten kijken vaak verschillend aan tegen dezelfde activiteiten. De gemeente Utrecht stelt daarom samen met alle betrokken partijen locatieprofielen op voor 39 plekken in de stad waar buitenevenementen plaatsvinden. 

Evenementenstad

Utrecht heeft een naam hoog te houden qua evenementen. Gedurende het jaar vindt er een breed scala aan festiviteiten en festivals plaats. Samen zorgen die voor vermaak, ontmoeting, omzet en werkgelegenheid. Idealiter genieten bezoekers en bewoners samen van het aanbod. Maar soms veroorzaken evenementen ook overlast, bijvoorbeeld in de vorm van geluidshinder, zwerfafval en (parkeer)drukte. De gemeente Utrecht wil haar aantrekkelijke evenementenaanbod graag behouden én een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid nastreven. Een concreet profiel voor iedere evenementenlocatie inclusief richtlijnen voor gebruik moeten dit mogelijk maken.

Aanpak

Het doel van de locatieprofielen is om organisatoren inspiratie en informatie te bieden, omwonenden en andere belanghebbenden duidelijkheid te geven en de gemeente te helpen passende vergunningen te verlenen. Ieder profiel bevat een beschrijving van de locatie, de voorzieningen ter plaatse en de richtlijnen voor het gebruik. Hiervoor zijn alle buitenlocaties waar evenementen zijn toegestaan, allereerst gedetailleerd in beeld gebracht.Ook experts brachten hun professionele expertise in – bijvoorbeeld op het gebied van geluid, beheer en ecologie.

Rol Stad & Co

Om er zeker van te zijn dat ook de kennis en ervaring van direct betrokkenen in de profielen staat beschreven, heeft de gemeente ervoor gekozen stads- en buurtgesprekken te organiseren met ondernemers, bewoners en organisatoren. Stad & Co heeft in opdracht van de gemeente Utrecht dit participatieproces georganiseerd. Ruim tweehonderd Utrechters hebben meegepraat tijdens één of meerdere sessies en nagedacht over vragen en thema’s op het gebied van evenementen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met evenementenorganisatoren en zijn er tijdens diverse bewonersavonden locatiespecifieke onderwerpen besproken. In totaal hebben ruim vierduizend mensen input geleverd over het toekomstig gebruik van de evenementenlocaties in Utrecht. Op basis van alle input heeft Stad & Co alle (39) profielen opgesteld. Utrecht kan met deze duidelijke richtlijnen voortaan direct sturen op passende evenementen voor Utrecht en zo rekenen op zoveel mogelijk draagvlak op specifieke locaties in de stad! Oftewel: op levendigheid én leefbaarheid.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn