Gebiedsmanagement
Visie & strategie

Kwartiermaken ondernemersmanagement Zandvoort

Gemeente Zandvoort heeft een ambitieuze economische visie vastgesteld in de zomer van 2019. De gemeente wil naar een gezonde en duurzame lokale economie die het hele jaar door floreert, minder seizoensafhankelijk is en stedelijke kwaliteit uitstraalt. De badplaats heeft behoefte aan meer lokale samenwerking en een hogere betrokkenheid. De gemeente verkent welke rol ondernemersmanagement hierin kan vervullen. Stad & Co is gevraagd om als kwartiermaker het draagvlak voor een publiek-private samenwerking te verkennen en deze bij positieve uitkomst op te zetten.

Behoefte aan een publiek-private samenwerking

Zandvoort is een badplaats die ieder jaar door miljoenen Nederlanders, Duitsers en andere nationaliteiten bezocht wordt. Het economisch belang in deze relatieve kleine gemeente is groot. Uit gesprekken tussen gemeente en het overkoepelend ondernemersplatform Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) is gebleken dat er behoefte is aan professionele en strategische publiek-private samenwerking. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de gemeente en OBZ al flink gegroeid.

Kwartiermakerschap

Onder begeleiding van Stad & Co verkennen de gemeente en OBZ de mogelijkheid om op een meer duurzame, stevige en professionele manier samen op te trekken. Kwartiermaker Janneke den Ouden van Stad & Co heeft de lokale behoeften en wensen in kaart gebracht en onderzoekt nu de meerwaarde van een publiek-private samenwerking en ondernemersmanagement als instrument om de samenwerking te versterken. Het gezamenlijk doel is uiteindelijk om een sterker Zandvoorts vestigings- en investeringsklimaat te creëren.

Actieplan als onderlegger voor de samenwerking

Naast het opzetten van een publiek-private samenwerking werkt Stad & Co ook aan een actieplan voor het centrum van Zandvoort. In het actieplan komen concrete uitvoeringsacties voor het verbeteren van de uitstraling van het centrum, het verlevendigen van het centrum en het voorkomen van leegstand. Daarnaast wordt ook benoemd welke partijen nodig zijn voor de uitvoering. Stad & Co begeleidt het proces om tot een gedragen plan te komen. De gemeente zal begin 2021 het actieplan vaststellen en starten met de uitvoering ervan.

meer weten?

 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn