Gebiedsmanagement

KVO HTMT gaat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen

Het doel is om met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de hierdoor ontstane samenwerking een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te creëren. De KVO-werkgroep, bestaande uit High Tech Treurenburg, Maaspoort, gemeente ’s-Hertogenbosch, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen (G4S en FSS), politie en brandweer Brabant-Noord, richt zich op een duurzame en gestructureerde samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.

Traject Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

De Ondernemersvereniging bedrijfsparken High Tech, Maaspoort en Treurenburg (HTMT) te ‘s-Hertogenbosch is in 1990 opgericht en telt momenteel circa 50 leden. Ondernemersvereniging HTMT bevordert het ondernemersklimaat, stimuleert de samenwerking en behartigt de belangen van aangesloten bedrijven. Via de website van de vereniging worden alle 160 bedrijven van HTMT geïnformeerd over relevante ontwikkelingen, contactgegevens, informatie van de leden en collectieve inkoopdiensten. Tijdens de algemene ledenvergadering is met een ruim draagvlak gekozen voor de start van het traject Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) HTMT.

Nulmeting

Op basis van beschikbaar cijfermateriaal, een enquête onder de ondernemers in het gebied en de uitvoering van interviews met stakeholders is voor HTMT een eerste veiligheidsanalyse gedaan in 2017. Uit deze nulmeting blijkt geen grote veiligheidsproblematiek. De KVO-werkgroep en het HTMT-bestuur zien evenwel aanleiding om op basis van alle input en ter verdere verbetering van het ‘veiligheidsgevoel’, een aantal accenten te leggen en acties voor de komende jaren te initiëren.

Speerpunten

De geplande inspanningen zijn gericht op het beheersen en voorkomen van ongewenste situaties in het gebied. Het verbeteren van de infrastructuur, de bereikbaarheid en de staat van het vastgoed en het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke speerpunten. Ook worden procesaspecten als samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen meegenomen. Met het KVO committeren alle stakeholders zich aan hun verantwoordelijkheid en worden zij gestimuleerd om doeltreffende maatregelen te nemen.

In 2018 is HTMT klaar voor de eerste officiële veiligheidsanalyse, met als doel het behalen van het KVO-certificaat Basis Samenwerken. Deze analyse levert nieuwe input voor het plan van aanpak van KVO HTMT, dat de komende drie jaar ten uitvoer zal worden gebracht.

Begeleiding van Stad & Co

De werkgroep wordt ondersteund door Stad & Co. Het bedrijventerrein is gecertificeerd door Kiwa voor de eerste KVO ster. Daarmee is de opdracht voor Stad & Co afgerond.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn