Gebiedsmanagement

KVO De Herven wil het Keurmerk Veilig Ondernemen behalen

Binnen Ondernemersvereniging De Herven en Vereniging Bossche Boulevard is het afgelopen jaar de behoefte ontstaan om een gezamenlijke analyse te maken van de problematiek op het gebied van veiligheid op het bedrijventerrein De Herven. Mede op basis van deze analyse streeft De Herven naar een gezamenlijk en breed gedragen aanpak gericht op een veilig en toekomstbestendig bedrijventerrein.

OV de Herven

Ondernemersvereniging (OV) De Herven bevordert het ondernemersklimaat, stimuleert de samenwerking en behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven. Via de website van de vereniging worden alle 230 bedrijven van De Herven geïnformeerd over relevante actuele ontwikkelingen, contactgegevens, informatie van de leden en collectieve inkoopdiensten.

Traject Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

OV De Herven werkt sinds 2013 structureel aan verbetering van de veiligheid en het tegengaan van overlast. Dit door in publiek-privaat verband samen te werken en deze samenwerking te borgen binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). De KVO-werkgroep, bestaande uit OV De Herven, ondernemers van de woonboulevard, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen (G4S en FSS), politie en brandweer Brabant-Noord, richt zich op duurzame en gestructureerde samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.

Begeleiding van Stad & Co

De werkgroep wordt ondersteund door Stad & Co. Het bedrijventerrein is gecertificeerd door Kiwa voor de 1e KVO ster. Daarmee is de opdracht voor Stad & Co afgerond.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn