Gebiedsmanagement

KVO Boschstraat en Haagdijken in Breda

In opdracht van de gemeente Breda voert Stad & Co twee veiligheidsprojecten uit op de Boschstraat en de Haagdijken. De projecten leveren concrete maatregelen op gericht op veiligheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in Breda.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering van ondernemers behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden en een KVO voor bedrijventerreinen. Het KVO zorgt ervoor dat ondernemersverenigingen samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud in een gebied aan te pakken.

Boschstraat en de Haagdijken

De veiligheidsprojecten kenmerken zich door een ondernemende aanpak. Het project op de Boschstraat vloeit direct voort uit een eerdere opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de aanpak van gewelddadige vermogenscriminaliteit in winkelgebieden. Inmiddels is het samenwerkingsverband voor de tweede maal Keurmerk Veilig Ondernemen-gecertificeerd. Concrete maatregelen richten zich allang niet meer alleen op het verbeteren van de veiligheid, maar ook op de aantrekkelijkheid van het gebied.

Op de Haagdijk wordt door de partijen geïnvesteerd in het samenwerken en oplossen van praktische verbeterpunten in zowel de openbare ruimte als de fysieke inrichting van de ondernemingen. In lijn met het handboek Keurmerk Veilig Ondernemen zijn beide gebieden, zowel de Boschstraat als de Haagdijken te Breda, gecertificeerd. De werkgroepen zijn door ons team begeleid om te komen tot een nog slagvaardigere aanpak van de veiligheidssituatie.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn