Gebiedsmanagement

KVO Beverwaard en Prinsenplein - Rotterdam

In twee winkelgebieden in Rotterdam wordt succesvol gewerkt aan de veiligheidssituatie middels het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden. Stad & Co begeleidt de samenwerkende partijen in dit traject.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering van ondernemers behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden en een KVO voor bedrijventerreinen. Het KVO zorgt ervoor dat ondernemersverenigingen samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en noodzakelijk onderhoud aan te pakken.

Van analyse naar plan van aanpak

Sinds 2014 wordt in de twee winkelgebieden Beverwaard en Prinsenplein structureel gewerkt aan het verbeteren van de veiligheidssituatie. Allereerst is er een scherpe analyse gemaakt van de gebieden. Niet alleen door het verzamelen van cijfermatig materiaal en het uitzetten van enquĂȘtes, maar juist door persoonlijke gesprekken te voeren met de gebruikers van het gebied. Op basis daarvan wordt een plan opgesteld met realistische doelen die niet alleen beheersmatig van aard zijn. Ook wordt zoveel mogelijk de directe omgeving en de bewoners uit het winkelgebied betrokken. Dit plan wordt uitgevoerd door de partijen, met ondersteuning van Stad & Co.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn