Gebiedsmanagement

KVO Beatrixplein Haarlem

Stad & Co begeleidt sinds 2014 het KVO-traject aan het Beatrixplein in Haarlem. Het plein kampte met uitdagingen rond branchering, uitstraling, betrokkenheid, openbare ruimte en afval. Het KVO dient in dit gebied als uitstekend middel om alle stakeholders aan tafel te krijgen en houden.

Samenwerking en KVO Beatrixplein

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden is een gestructureerde aanpak om criminaliteit, onveiligheid en overlast terug te dringen. Het KVO kent verschillende sterren. Deze eerste ster is voor het opzetten van een samenwerking. Sinds februari 2013 is daarom een speciale KVO-werkgroep in het leven geroepen op het Beatrixplein in Haarlem. Zij werkt onder meer aan:

  • de uitstraling van het plein en het binnenplein
  • de brandveiligheid
  • de veiligheid in de openbare ruimte
  • de problematiek rond het laden en lossen
  • het opzetten van trainingen voor winkeliers
  • het doen van veiligheidscans in de winkels
  • de communicatie tussen de ondernemers en andere partijen

Samenwerken leidt tot resultaat

De winkeliers werken samen met onder meer Pré Wonen, politie, brandweer en de gemeente aan een schoon en veilig winkelgebied. Deze samenwerking en de gezamenlijke aanpak is bekroond met het eerste certificaat cq. de eerste ster binnen dit keurmerk: Basis Samenwerken. En ook de volgende stappen zijn al gezet op het gebied van uitstraling, branchering en betrokkenheid. De werkgroep behaalde begin 2016 haar tweede KVO ster.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn