Gebiedsmanagement

KVO Amsterdamsestraatweg Utrecht

Stad & Co begeleidde het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-traject voor een schone, hele en veilige Amsterdamsestraatweg in Utrecht.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering van ondernemers behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden en een KVO voor bedrijventerreinen. Het KVO zorgt ervoor dat ondernemersverenigingen samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud in de straat aan te pakken.

Doelstelling

Op basis van de veiligheidsmonitor wordt in de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gewerkt aan het verbeteren van de veiligheidssituatie. Allereerst is er een scherpe analyse gemaakt van het langgerekte gebied. Niet alleen cijfermatig en aan de hand van enquĂȘtes, maar juist door persoonlijke gesprekken te voeren met ondernemers en andere betrokkenen. Op basis van alle input wordt op maat een plan opgesteld met realistische doelen die niet alleen beheersmatig van aard zijn en zoveel mogelijk de directe omgeving en bewoners van de straat betrekken. Dit plan wordt uitgevoerd door de partijen, met ondersteuning van Stad & Co.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn