Transformatie

Inventarisatie vastgoedeigenaren Stadshart Zaandam

Gemeente Zaanstad constateert in 2020 dat de leegstand oploopt in het Stadshart van Zaandam. Om te voorkomen dat deze te hoog wordt, heeft de gemeente adequaat actie ondernomen door een ‘Plan van Aanpak Leegstand Zaanstad’ op te stellen. Stad & Co is gevraagd op strategisch niveau gesprekken met vastgoedeigenaren te voeren en een advies uit te brengen over een passende samenwerkingsvorm.

Het Stadshart Zaandam

Het stadshart neemt een prominente plek in in het leegstand aanvalsplan voor de hele gemeente. Niet alleen leegstand is een aanwezig probleem. Ook ontbreekt een divers en kwalitatieve mix aan commerciële, culturele en maatschappelijke functies en overschaduwen verloederde panden het historische karakter van het Stadshart. Een gebrek aan inzicht in het vastgoedeigendom en het ontbreken van enige vorm van contact en samenwerking met de eigenaren maakt gezamenlijk optrekken niet gemakkelijk.

Economische kansen inventariseren

Gemeente Zaanstad wil de leegstand in het Stadshart verminderen en gaat aan de slag met het opstellen van gebiedsprofielen. Deze profielen moeten economische kansen voor het Stadshart inzichtelijk maken.

Stad & Co inventariseert bij de pandeigenaren – hoofdzakelijk met leegstaand vastgoed in bezit – hun wensen en belangen voor het Stadshart en hun ideeën over kansrijke economische functies en andere oplossingen. Ook wordt het draagvlak voor het intensiveren van de samenwerking gepolst. De opgestelde gebiedsprofielen bieden een leidraad voor deze gesprekken.

Advies passende samenwerkingsvorm

De inventarisatie moet inzicht geven in de belangen van de vastgoedeigenaren in het Stadshart. Aanvullend volgt een advies met enkele scenario’s voor het intensiveren en organiseren van de samenwerking. Het oprichten van een BIZ voor eigenaren of een vereniging van eigenaren behoren vooralsnog tot de mogelijkheden. Deskundigheid gaat in dit proces hand in hand met sensitiviteit, luisteren én doen.

Soortgelijke projecten

Aanjagen transformaties winkelgebieden Noord-Holland

 

Kansen- en toekomstkaart vastgoed binnenstad Oss

 

meer weten?

 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn
 

Catherine Bolhuis

partner
mail mij     LinkedIn