Ondernemersfondsen
Visie & strategie

Integrale aanpak voor het centrum van Heemstede

De gemeente Heemstede en Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede (WCH) willen zich inzetten op een breed gedragen toekomstbeeld en integraal actieplan voor het centrumgebied van Heemstede.

Het centrumgebied van Heemstede

Het centrum van Heemstede heeft karakter. De Raadhuisstraat en de Binnenweg kenmerken zich door een grote diversiteit aan publieksgerichte voorzieningen in het hogere marktsegment, geclusterd in een aantrekkelijke omgeving. Het aanbod trekt dan ook relatief veel bezoekers van buiten Heemstede.

Ontwikkelingen

Door maatschappelijke trends is onze retailomgeving aan grote veranderingen onderhevig en neemt de leegstand toe. Het consumentengedrag verandert en dat is ook merkbaar in Heemstede. Voor het goed functioneren van centrumgebieden worden tegenwoordig andere kwaliteiten en randvoorwaarden gevraagd. De ontwikkelingen vragen om een blijvende focus op een gezamenlijk bepaalde ‘stip op de horizon’ en blijvend anticiperen op kansen en bedreigingen. Dit moeten we vooral samen doen: samen investeren, samen profiteren!

Toekomstbeeld en integraal actieplan

De gemeente Heemstede een Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede (WCH) willen graag inzetten op een breed gedragen toekomstbeeld en integraal actieplan voor de langere termijn voor het centrumgebied van Heemstede, waarbij de organisatievorm en financiering ook wordt gewaarborgd. Het ledental van de vereniging beweegt zich rond de 110 van de 175 gevestigde ondernemingen en lidmaatschap is op dit moment op vrijwillige basis.

Je versterkt elkaar op het moment dat je met elkaar samenwerkt.

-ondernemer uit Heemstede

Uitdaging

De gemeente Heemstede, WCH en Stad & Co staan voor een uitdaging: ondernemers herkennen zich niet in de koers van de huidige ondernemersvereniging, er is sprake van freeriders en een lage betrokkenheid en sociale cohesie vanuit ondernemers. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om het centrum te verbeteren. Denk aan bereikbaarheid, parkeren, ontwikkelen van een bestemmingsplan en de inrichting van openbare ruimte. Deze pogingen zijn nog niet eerder gericht op de sociaal-economische kant van het centrum. Stad & Co onderzoekt samen met de gemeente Heemstede en WCH of én welke kansen en mogelijkheden hierin zijn.

Participatietraject & ondersteuning

In dit traject wordt het toekomstbeeld, dat de Heemstedenaar over Heemstede heeft, in kaart gebracht. Stad & Co is ingeschakeld een participatietraject met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren op te zetten en te begeleiden. Evenals het begeleiden van het proces om een BIZ op te richten.

meer weten?

 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn