Gebiedsmanagement

Huurders en verhuurders met elkaar in gesprek

Uit de impactanalyse 2021 van de Retailagenda blijkt dat retailers van niet-essentiële winkels behoefte hebben aan een structurele huurverlaging om de coronamaatregelen het hoofd te kunnen bieden. Met name in grote en middelgrote steden en op high traffic locaties wordt een structurele verlaging van 25 tot 40% noodzakelijk gevonden. Ook in Haarlem wordt veelvuldig gesproken over dit onderwerp.

Huurverlagingen in Haarlem

Om Haarlemse winkelgebieden nu en in de toekomst aantrekkelijk te laten zijn voor inwoners en bezoekers, schreef Stad & Co in 2020 in opdracht van de gemeente het  Actieplan Detailhandel & Horeca. Al snel nadat de uitvoering startte, bleek er behoefte aan kennis en concrete handvatten rond het onderwerp huurverlagingen. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben veel winkeliers en horecaondernemers in Haarlem moeite met het betalen van de huur van hun pand. Een middenweg vinden tussen de belangen van huurder en verhuurder is niet altijd vanzelfsprekend.

Online gesprek

Op initiatief van de gemeente Haarlem vond daarom een online gesprek tussen huurders, verhuurders en vastgoedexperts plaats. Stad & Co leidde dit digitale gesprek tussen alle partijen in Haarlem. Tijdens het gesprek spraken de aanwezigen over het benaderen van grote verhuurders, het ontbreken van een langetermijnvisie bij huurders en verhuurders en financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente. Ook boden aanwezigen elkaar emotionele ondersteuning en werden tips en trick uitgewisseld om het gesprek met de verhuurder te vergemakkelijken. Tijdens de sessie was er alle ruimte voor vragen aan deskundigen of collega’s, zodat wederzijdse belangen in de toekomst (beter) worden begrepen. 

Wederzijds begrip

Voorafgaand aan de sessie heersten er veel (voor)oordelen over ‘de andere kant’. Huurders hadden meningen over eigenaren, financiële dienstverleners en de gemeente. En andersom hadden eigenaren ook vooroordelen over deze partijen. Juist door met elkaar in gesprek te gaan, werden deze vooroordelen ontkracht. De sessie resulteerde in wederzijds begrip en een schat aan praktisch toepasbare informatie. Een lijst met tips en tricks is gedeeld met alle belanghebbenden.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn