Visie & strategie

Horecabeleidsvisie Valkenswaard

Samen werken aan één visie.

Positionering Valkenswaard

Eersel en Bergeijk (beide ca. 31 horecabedrijven per 10.000 inwoners) profileren zich als “Parels in de Kempen” voor en door de “contente mens”, met een nadruk op groen en meer extensieve recreatie (routes). Het buitengebied Valkenswaard biedt dit ook. Eersel en Bergeijk beschikken ook over groot kwalitatief topaanbod aan verblijfsrecreatie (campings als Ter Spegelt en De Paal, Kempervennen, Zwarte Bergen). En zijn daarmee ook belangrijke bronpunten voor het aanbod in Valkenswaard. Aandachtspunt voor Valkenswaard is de kwaliteit van het horeca-aanbod in deze kernen. Zeker het horeca-aanbod in Eersel ontstijgt regelmatig de dorpsfunctie vanwege de hoge kwaliteit van een aantal aanbieders en daardoor de aantrekkingskracht van deze bedrijven.

Horeca aanbod Valkenswaard

Het horeca-aanbod in Valkenswaard was vroeger een autonome trekker die zelfs tot buiten de regio rijkte.

Nu is die aantrekkingskracht (veel) minder en is meer een afgeleide van o.a. het logiesaanbod op de Kempervennen of de activiteiten van Rofra. Valkenswaard heeft op het gebied van horeca kwantitatief een overaanbod.

Noodzaak van onderscheiden

Met de focus op Leisure & Pleasure kan en moet Valkenswaard zich in de stedelijke regio onderscheiden van de andere kernen. Dit is en wordt steeds meer van belang omdat de horeca van Valkenswaard, de stad Eindhoven meer als dynamo / katalysator dient te zien i.p.v. als trekkende magneet / concurrent.

Samen werken aan één visie

Stad & Co is door de gemeente Valkenswaard gevraagd om als onafhankelijke partij het proces te begeleiden dat moet leiden tot de totstandkoming van een gezamenlijk gedragen visie. Tevens is ons gevraagd het integrale horecabeleid te schrijven.

De opdracht richtte zich op de ontwikkeling van een integraal en gemeenschappelijk gedragen horecabeleid, waarmee de gemeenteraad haar ambities voor de horeca van Valkenswaard vaststelt.

Als onafhankelijke partij heeft Stad & Co vorm gegeven aan het samenwerkingsproces tussen alle betrokken stakeholders; gemeente, horeca en brouwerijen.

Meer informatie

Ook op zoek naar een gezamenlijk gedragen visie of een soort gelijk vraagstuk? Ga dan naar de visionaire stad.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en partner
mail mij     LinkedIn