Identiteit & positionering
Visie & strategie

Herpositionering de Laat-West in Alkmaar

De Laat-West, tussen de Koorstraat en de Huigbrouwerstraat, heeft te maken met relatief veel leegstand ten opzichte van de rest van de binnenstad van Alkmaar. Dit wordt door de direct belanghebbenden als een urgent probleem ervaren. Er is behoefte aan een eigen, richtinggevend toekomstbeeld voor deze winkelstraat. Stad & Co schiet te hulp door een concrete herpositionering inclusief compact actieplan te ontwikkelen.

Een levendige de Laat-West

Om de verblijfskwaliteit van de straat te verhogen en de straat klimaatbestendiger te maken is er in 2022 al gekozen voor een herinrichting van de openbare ruimte, die de uitstraling van de gehele Laat-West heeft verbeterd. De gemeente herbezint zich nu op de rol en de betekenis van de Laat-West binnen de gehele Alkmaarse binnenstad.

Herpositioneren en samenwerking versterken

Een herkenbare en onderscheidende (her)positionering helpt de gemeente, de pandeigenaren en de ondernemers bij het maken van heldere strategische keuzes en het oppakken en uitvoeren van de juiste acties

Tegelijkertijd vraagt de huidige samenwerking met en tussen de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente een intensiverings- en professionaliseringslag om de problemen het hoofd te bieden.

Integraal actieplan en kwartiermakerschap

Stad & Co ontwikkelde eind 2023 in samenwerking met de gemeente, Alkmaars Bolwerk, Alkmaar Marketing, de ondernemers en pandeigenaren een inspirerend en helder toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld wordt voorzien van een actieplan voor de Laat-West, met hierin alle adviezen en acties rondom de positionering, het terugdringen de leegstand en het verbeteren van de samenwerking.

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Romy Beukeboom

adviseur en onderzoeker
mail mij     LinkedIn
 

Catherine Bolhuis

partner
mail mij     LinkedIn