Gebiedsmanagement

Hart van Someren

Het college van B&W van de gemeente Someren, de ondernemers en de vastgoedeigenaren slaan handen ineen. De drie partijen streven samen naar de realisatie van een sfeervol, levendig en vitaal dorpshart, waar voor iedereen iets te beleven valt; het (winkel)hart moet weer gaan bruisen.

Samen investeren

Gemeenschappelijke doelen en goede communicatie zijn krachtige fundamenten onder alle succesvolle samenwerkingen. In Someren vormen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente samen één front. Een van de gezamenlijke wensen is een nieuwe samenwerkingsvorm te ontwikkelen voor ondernemers en eigenaren van commerciële ruimtes om samen te investeren in een toekomstbestendig centrum. De gemeente haakt daarbij aan als mede-investeerder.

Kwaliteitsimpuls ‘Hart van Someren’

De gemeente vervult de rol van aanjager. Wethouder Louis Swinkels trekt het strategisch project ‘Hart van Someren – Centrum voor ontmoeten, beleven en genieten’ dat deel uitmaakt van het thema ‘Realiseren toekomstvisie 2030’ in het coalitieprogramma 2018-2022. Hij geeft daarmee invulling aan één van de belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma van het Zùmmers Belang CDA:

Het faciliteren van de ontwikkeling van een integrale centrumvisie met álle betrokkenen, op basis waarvan de leegstand teruggedrongen wordt en het centrum een kwaliteitsimpuls krijgt.

Advies & Ondersteuning

Stad & Co doet in opdracht van de gemeente Someren een onafhankelijke quickscan. De kansen, het draagvlak en de doelstellingen van de nieuwe samenwerkingsvorm zijn in kaart gebracht. Op basis van deze uitkomsten kan Someren gericht voor een collectief gedragen strategie kiezen.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn