Visie & strategie

Handreiking referentienorm voor culturele voorzieningen

In opdracht van de Provincie Noord-Holland heeft Stad & Co de handreiking ‘Meer ruimte voor cultuur’ ontwikkeld. Dit hulpmiddel helpt gemeentes bij het bepalen en vaststellen van een referentienorm voor culturele voorzieningen 

Belang van culturele voorzieningen  

De Provincie Noord-Holland staat voor een grote woningbouwopgave en vindt het belangrijk dat er bij nieuwe gebiedsontwikkelingen vanaf het begin aandacht is voor leefbaarheid, dus ook: voldoende culturele voorzieningen. Om de ontwikkeling van culturele voorzieningen te borgen is een integrale aanpak vereist, waarin cultuur vanaf het begin van de gebiedsontwikkeling wordt meegenomen.  

Doel handreiking 

 Op basis van ervaringen en gesprekken met experts uit projectontwikkeling, cultuur en stedenbouw ontwikkelde Stad & Co in 2024 een handreiking voor gemeenten

De handreiking moet gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen referentiekader voor nieuwbouw of herinrichting van dorpen en wijken en het op peil houden van culturele voorzieningen in bestaande wijken.  

De routekaart

 De handreiking bevat een routekaart met 8 stappen voor het vaststellen van een visie en referentienorm voor cultuur bij gebieds(her)ontwikkeling. Ook bevat de handreiking concrete voorbeelden uit steden die al een duidelijk kader voor culturele voorzieningen hebben. De handreiking is ontwikkeld voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maar toepasbaar voor alle provincies en gemeenten, ook buiten Noord-Holland.

De handreiking is hier te downloaden. 

Soortgelijke projecten

Positionering en samenwerking Baarn Centrum

 

Ambitie en Actie Agenda Binnenstad Enschede

 

Binnenstadsplan 2033 Den Haag

 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Leonie Stekelenburg

senior adviseur
mail mij     LinkedIn