Ondernemersfondsen

Gezamenlijke BIZ voor Businessparken Werkendam

Drie bedrijventerreinen slaan hun handen ineen om collectief zaken aan te pakken. Door een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor ondernemers op te richten, kan de samenwerking in en rond Businessparken Werkendam worden versterkt. Stad & Co ondersteunt Businesspark Werkendam bij het doorlopen van de benodigde stappen. 

Businessparken Werkendam 

 Businessparken Werkendam bestaat uit drie verschillende bedrijventerreinen, die weer bestaan uit kleinere deelgebieden. De behoefte om zaken in gezamenlijkheid aan te pakken en een gedeelde toekomstvisie te vormen was aanwezig. Door oprichting van een BIZ worden de krachten van ondernemers gebundeld om samen te werken aan een duurzaam en bloeiend bedrijfsverzamelterrein. 

Succesvolle draagvlakmeting 

Een cruciale stap in dit proces was de draagvlakmeting, die plaatsvond in het eerste kwartaal van 2024.

Ondanks de omvang van het gebied was de meting bijzonder succesvol, met een respons van boven de 60%, waarvan meer dan 87% vóór de BIZ stemde. Dit resultaat onderstreept de bereidheid van ondernemers om gezamenlijk bij te dragen aan de verbetering van hun bedrijventerreinen. 

Begeleiding door Stad & Co 

 Het bestuur van de BIZ en de betrokken ambtenaren van gemeente Altena zijn ondersteund door Stad & Co. Gedurende het hele proces, van voorbereiding tot de draagvlakmeting, heeft Stad & Co een actieve rol gespeeld. Deze uitgebreide ondersteuning was essentieel om het proces soepel te laten verlopen en de positieve uitkomst te realiseren

Soortgelijke projecten

BIZ Havengebied IJmuiden 2.0

 

Oprichting en verlenging BIZ Haarlem Binnenstad

 

Samen bereiken we (Zoeter)meer  

 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Romy Beukeboom

adviseur en onderzoeker
mail mij     LinkedIn