Visie & strategie

Visie en actieplan Overpoortbuurt Gent (België)

Visie en actieplan Overpoortbuurt Gent (België)

Net als in Nederland maakt het detailhandel- en horecalandschap in België grote veranderingen door. Ook de Belgische stad Gent kampt met lokale problematiek. Zodoende heeft de Stad Gent in 2018 de ‘Visienota Detailhandel en Horeca 2018-2023’ ontwikkeld. Dit visiedocument behoeft verdere verdieping om een slimme vertaling te maken naar de weerbarstige praktijk op straatniveau. Stad & Co is gevraagd om samen met stedenbouwkundig bureau BUUR (uit Leuven) een ‘Visie en aanzet tot actieplan Overpoortbuurt’ op te leveren. 

De Overpoort

De Overpoort is een befaamde uitgaansstraat voor studenten in Gent. De straat en de buurt kampten al lange tijd met diverse problemen, zoals een slecht imago, een niet zo fraaie uitstraling, overlast, veiligheidsproblemen, een matige mix van ondernemingen en een lage dagwaarde van de straat.

Vlaamse context

Veel veranderingen in het detailhandellandschap zijn universeel en vergelijkbaar met Nederland, maar sommige zijn specifiek toe te wijzen aan de Vlaamse context en situatie. Om die reden heeft Stad & Co in dit traject samengewerkt met IDEA en BUUR, twee Belgische bureaus. Zij beschikten over de juiste kennis met betrekking tot de lokale situatie en alle ruimtelijke en juridische aspecten.

Integrale aanpak

Alle stakeholders in het gebied zijn intensief bevraagd. Er zijn interviews gehouden, klankbordsessies georganiseerd en enquêtes uitgezet. Een integrale aanpak voor een gebied waar een stevige impuls nodig is. De gebundelde ervaring en kennis van BUUR en Stad & Co heeft vervolgens geresulteerd in een visie op de straat. Deze visie beschrijft enerzijds de harde kant (een herinrichting van de straat, door BUUR) en anderzijds de zachte kant (de samenwerking, communicatie en branchering in het gebied, door Stad & Co). Het ontstaan van draagvlak onder alle stakeholders in de straat was een bijkomend voordeel van de participatiesessies.

Rol Stad & Co

Stad & Co heeft het participatietraject vormgegeven en alle niet-ruimtelijke instrumenten in het actieplan ontwikkeld. De opdrachtgever, Stad Gent, heeft in 2018 de visie voor de Overpoortbuurt in ontvangst genomen en is zeer tevreden met het constructieve en positieve proces en het resultaat.

Soortgelijke projecten

Ambitie en Actie Agenda Binnenstad Enschede

 

Actieplan detailhandel en horeca Haarlem

 

Positionering en samenwerking Baarn Centrum

 

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn