Ondernemersfondsen

Ondernemersfonds Haarlemse Cronjéstraat onder de loep

De Haarlemse winkeliersvereniging Cronjéstraat financiert haar activiteiten, zoals evenementen, kerstverlichting en straatpromotie vanuit een gedeeld ondernemersfonds. Het bestuur wil weten wat de leden van het huidige model vinden en aanvullend alternatieve financieringsmodellen verkennen. Stad & Co is gevraagd om deze verkenning te begeleiden.

Ondernemersfonds Cronjé

Het ondernemersfonds Cronjé is een stichting met een onafhankelijk bestuur die de financiële middelen van de winkeliersvereniging Cronjéstraat beheert. Het fonds bestaat sinds 2015. Alle ondernemers in de straat betalen – middels reclamebelasting – een jaarlijkse bijdrage aan het fonds. De gelden die de gemeente int, worden na aftrek van inningskosten en precario overgemaakt naar het ondernemersfonds. De gelden uit het ondernemersfonds worden besteed aan activiteiten waarmee meer bezoekers naar de straat worden getrokken en verbetering van de uitstraling van ‘de Cronjé’.

Terugblikken en vooruitkijken

De winkeliersvereniging wil niet alleen weten hoe ondernemers het bestaande fonds beoordelen, maar ook hun interesse voor andere financieringsmodellen onderzoeken. Door kwantitatief (enquêtes) en kwalitatief onderzoek (groepsinterview) te combineren, ontstaat een compleet beeld van de situatie, waaruit ook kansen en mogelijkheden voor de toekomst kunnen worden afgeleid.

Uitkomsten

Uit de evaluatie blijkt veel draagvlak voor samenwerking in de Cronjéstraat. Ondernemers vinden het belangrijk om gezamenlijk activiteiten in de straat te organiseren. De gecreëerde financiële structuur – met het ondernemersfonds als basis – wordt waardevol gevonden. De communicatie vanuit de winkeliersvereniging is een belangrijk aandachtspunt. Uit vervolgonderzoek moet blijken of een BIZ een goed alternatief is voor het ondernemersfonds. Een informele draagvlakmeting is de volgende stap.

Rol Stad & Co

Stad & Co heeft het evaluatieonderzoek opgezet en uitgevoerd en adviseert beide besturen (winkeliersvereniging en ondernemersfonds) over de vervolgstappen.

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn