Transformatie
Visie & strategie

Een toekomstbestendige Spuiplein en markt in Spakenburg centrum

Het Spuiplein – inclusief de zaterdagmarkt – is een belangrijke plek voor ontmoeting en hét visitekaartje van het dorp Spakenburg. Maar deze centrale plek heeft ook te maken met concurrerende belangen om de schaarse ruimte. Gemeente Bunschoten Spakenburg heeft Stad & Co gevraagd om een advies.

Spuiplein en markt Spakenburg centrum

Het centrale Spuiplein in het centrum van Spakenburg huisvest iedere zaterdag een regionaal goed aangeschreven warenmarkt. Het is een markt die niet alleen een scala aan verse producten aanbiedt, maar ook een belangrijk onderdeel is van de sociale infrastructuur in het dorp. De fysieke plek en rol van de markt in de dorpskern is continu aan verandering onderhevig.

Alternatieve marktopstelling

Zo was gemeente Bunschoten-Spakenburg afgelopen jaar genoodzaakt om een alternatieve marktopstelling te hanteren als gevolg van de toen geldende coronamaatregelen. Er is verbinding gezocht met omliggende straten en pleinen, om zo de marktkramen en daarmee de bezoekersstromen te spreiden. Deze tijdelijke marktopzet heeft laten zien dat een andere verhouding van markt en horeca op het Spuiplein een nieuwe dynamiek teweegbrengt.

Iedereen profijt van het plein en de markt

De gemeente heeft de ambitie om de mogelijkheden die het Spuiplein en de markt te bieden heeft te optimaliseren. Retailers, horecaondernemers, marktkooplieden, de bezoekers en de bewoners van Spakenburg centrum, iedereen moet maximaal profijt hebben.

Onderzoek Stad & Co en Overlant

Stad & Co haakt in op de tijdelijke marktopstelling die nog vers in het geheugen zit door de ideeën, wensen en voorkeuren voor de toekomst van het Spuiplein en de markt te onderzoeken. In het onderzoek worden alle belanghebbenden en ook de rest van het centrum betrokken. De al bestaande schematische tekeningen van de verschillende markopstellingen, in combinatie met de verzamelde input maken we visueel en inspirerend met behulp van stedenbouwkundige schetsen. In dit traject werken we daarom samen met Overlant Landschapsarchitecten. Dit inspirerende toekomstbeeld weergeeft de meest ideale marktopstelling samen met een verhoogde uitstraling en verblijfswaarde van het plein. Het advies wordt medio 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Soortgelijke projecten

Wensbeeld Gijsbrecht van Amstelstraat

 

Wensbeeld Havenstraat Hilversum

 

Wensbeeld Stadionplein Amsterdam

 

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn