Ondernemersfondsen

Twee BIZ'en voor toekomstbestendig Deurne centrum

Het centrum van Deurne is sinds 2019 georganiseerd in twee BIZ’en! En wel in een BIZ voor alle ondernemers én een BIZ voor alle pandeigenaren. De draagvlakmetingen voor beide BIZ'en wezen uit dat de bereidheid groot is om sámen te investeren in een toekomstbestendig Deurne centrum. De BIZ’en vormen een stevige financiële basis voor de uitvoering van het actieplan ‘Samen Deurne-centrum Verbeteren’. Stad & Co begeleidde beide trajecten.

Een nieuwe financieringsstructuur

In het centrum van Deurne werd onder de centrumondernemers via de gemeente al een aantal jaren reclamebelasting geïnd. Zo betaalden de ondernemers voor de collectieve activiteiten in het centrum. Daarbij deed ook een deel van de pandeigenaren van het commercieel onroerend goed een vrijwillige bijdrage voor de versterking van het centrum. Om de financieringsstructuur te herzien en met alle belanghebbende ondernemers en pandeigenaren bij te dragen aan de toekomst van Deurne centrum is het initiatief genomen om voor beide partijen, met begeleiding van Stad & Co, de BIZ-en op te zetten.

Groot draagvlak

Na een intensieve voorbereidingsperiode waarin de ondernemers en pandeigenaren samen met de gemeente het BIZ-plan uitwerkten, konden de beoogde bijdrageplichtigen hun stem uitbrengen tijdens de draagvlakmeting van hun BIZ. Met ruime meerderheid van de stemmen, 79% van de ondernemers en 87% van de eigenaren, gaan alle lokale ondernemers en eigenaren via de BIZ’en vanaf 1 januari 2019 vijf jaar lang collectief investeren in de verbetering Deurne centrum.

Bruisend, levendig en groen centrum

Met de BIZ’en dragen alle ondernemers en pandeigenaren bij naar rato van hun belang en zijn de financiële mogelijkheden aanzienlijk groter dan voorheen. De komende jaren zal het resultaat zichtbaar worden van het gezamenlijke actieplan. De plannen zijn gericht op een bruisend, levendig en groen centrum met minder leegstand. Zo wordt Deurne centrum als geheel sterker!

meer weten?

 

Karin van Vliet

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn