Visie & strategie

Eén gezamenlijke toekomstvisie voor Beverwijkse bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer in Beverwijk kampen met vraagstukken op het gebied van strategie, branchering, transformatie, beheer en samenwerking. Een stevige economische visie ontbreekt. De gemeente wil deze samen met de betrokken ondernemers en andere stakeholders ontwikkelen, inclusief een transformatiestrategie voor de gedateerde meubelboulevard en de haven. Stad & Co is gevraagd deze visie te ontwikkelen.

Pluspunten

Een eerste inventarisatie bracht al snel een sterke reeks pluspunten van de Beverwijkse bedrijventerreinen aan het licht. Hun positie is uniek: in het hart van de IJmond en midden in de MRA. De A9 en de A22 liggen op een steenworp afstand, er is een eigen zeehaven, het spoor ligt vlakbij en het centrum bevindt zich op loopafstand. Ook is er ruimte om uit te breiden, zijn er honderden bedrijven actief die veel werkgelegenheid bieden en heerst er een ondernemend klimaat.

Samenwerken

Stad & Co heeft het gehele visieproces van meet af aan ingestoken als een gezamenlijk traject van alle betrokken partijen. Gaande het proces groeide het besef dat duurzame samenwerking – publiek-privaat, lokaal en regionaal – de sleutel naar de toekomst is. Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn stap voor stap niet alleen inhoudelijke, maar ook andere fundamenten voor de komende jaren gelegd. Het versterken van de verbinding met de MRA, de offshore-industrie en de regionale onderwijsinstellingen zijn speerpunten. Ook is er veel aandacht voor de woningbouwopgave van de gemeente Beverwijk.

Acht pijlers

Resultaat van het proces is de visie ‘Wijkermeer en De Pijp – innovatieve en duurzame werklocatie in de IJmond’. De concrete ontwikkeling van het gebied wordt de komende jaren aan de hand van acht pijlers die een samenhangend geheel vormen en elkaar versterken uitgevoerd. Aan de visie is een concreet meerjaren-uitvoeringsprogramma gekoppeld.

Met de ontwikkelde economische visie kunnen alle stakeholders concreet aan de slag in de wetenschap dat ieders inspanning bijdraagt aan gezamenlijk succes. De puzzel is gelegd. Op het plaatje dat er ligt kunnen we allemaal trots zijn. De hoogste tijd om aan de slag te gaan!

– Serge Ferraro, wethouder Beverwijk

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn