Visie & strategie

Een Economische Agenda 2030 voor Wijdemeren

Er is binnen de gemeente Wijdemeren behoefte aan een inspirerende en onderscheidende Economische Agenda tot 2030. Geen stuk voor in de la, maar een écht gemeenschappelijk document waar iedereen de schouders onder wil zetten. Stad & Co is gevraagd om deze samen met alle stakeholders te ontwikkelen.

Aandacht voor de lange termijn

De toeristische gemeente Wijdemeren beschikt over een unieke mix. Het is een groot gebied, met relatief weinig inwoners en veel natuur en recreatiemogelijkheden. Ook huisvest de gemeente een groot aantal bedrijventerreinen. In 2020 is een coronaherstelplan ontwikkelt, met een groot aantal kortetermijnmaatregelen. De gemeente wil ook de lange termijn in het vizier houden en heeft daarom behoefte aan een onderscheidende Economische Agenda met als stip op de horizon 2030. Stad & Co is om hulp gevraagd en is samen met alle ondernemers en overige stakeholders aan de slag gegaan.

Een economische agenda met draagvlak

Een gezamenlijke agenda, waar iedereen zich in herkent en de schouders onder wil zetten. Dat is het doel. Daarom zijn verschillende stakeholders – ondernemers, koepel Ondernemend Wijdemeren, ondernemersverenigingen van verschillende kernen uit de gemeente, BIZ’en – en partners zoals VNO/NCW, de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en regiogemeenten gevraagd te participeren. Bovendien is de gemeenteraad in een vroeg stadium betrokken.

Verschillende schaalniveaus

Een grote stapel input ligt al op de plank. Aanvullend verkennen we individuele signalen, wensen en behoeften. Dat wil zeggen: in gesprek met kleine clubs, individuele stichtingen en verenigingen en afstemmen met de gemeente Wijdemeren. Verzamelde input uit het veld vullen we aan met onze kennis van landelijke ontwikkelingen. Met als resultaat: een breed gedragen agenda en voldoende bereidheid en enthousiasme om de plannen samen uit te voeren.

Soortgelijke projecten

Binnenstadsplan 2030 Den Haag

 

Vitale kernen voor Montfoort en Linschoten

 

Ambitie en Actie Agenda Binnenstad Enschede

 

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn