Gebiedsmanagement
Visie & strategie

Doelgroepenonderzoek Stadionbuurt Amsterdam

Meer inzicht in mening en wensen van buurtgebruikers geeft richting aan toekomst. Bouwinvest heeft Stad & Co gevraagd onderzoek te doen naar de mening en wensen van verschillende gebruikersgroepen van het Stadionplein.

De Stadionbuurt

De Stadionbuurt in Amsterdam is een buurt waar een rijke historie en nieuwe ontwikkelingen samenkomen. Het Stadionplein ondergaat op dit moment een transformatie: door nieuwbouw en een herinrichting van het plein, krijgt de gehele Stadionbuurt een nieuw karakter.

Behoeftegestuurd investeren

Bouwinvest is bezig met een groot aantal investeringen op en rond het Stadionplein. Als vastgoedeigenaar is het belangrijk dat Bouwinvest inzicht heeft in de mening en wensen van de gebruikers van het gebied. Hierdoor kan Bouwinvest toekomstige investeringen nog beter laten aansluiten op de behoeften van de doelgroepen.

Methodiek

De gebruikers van het Stadionplein zijn onder te verdelen in de bewoners, de ondernemers/huurders van kantoor- en winkelpanden en de bezoekers van het gebied. Stad & Co heeft verschillende enquĂȘtes uitgezet onder deze doelgroepen. De resultaten hebben veel inzicht gegeven in het profiel, de waarderingen, de associaties en de communicatievoorkeuren van de gebruikers. Deze kwantitatieve methode is aangevuld met desk research en een bijeenkomst.

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn