Gebiedsmanagement
Ondernemersfondsen

De tijdlijn van BIZ Max Euweplein Amsterdam

De ondernemersvereniging Max Euweplein in Amsterdam centrum heeft al diverse pogingen gedaan om de onderlinge samenwerking te verbeteren met als doel het gebied aantrekkelijker op de kaart zetten. Na een mislukte BIZ-poging in 2017 heeft de vereniging de hulp van Stad & Co ingeschakeld. 

Ondernemersvereniging Max Euweplein Amsterdam

De ondernemers op het Max Euweplein zijn sinds 2000 verenigd in Ondernemersvereniging Max Euweplein (OV MEP). Vanuit OV MEP investeren de 16 ondernemers die lid zijn samen nu zo’n 20 jaar in het (economisch) functioneren van het plein. Het versterken van de samenwerking tussen de ondernemers op en rond het plein en de pandeigenaren en het profileren van het gebied zijn de belangrijkste doelstellingen van de huidige vereniging.

Ambitiedocument 2014-2016

In de periode van 2014-2016 heeft de vereniging ingezet op het gezamenlijk vormgeven van de ambities voor het gebied, in de vorm van een ambitiedocument. De uitkomsten zijn gebundeld in het plan Ambitiedocument Max Euweplein en het bijbehorende schetsboek. Om hier uitvoering aan te geven is in 2017 het initiatief genomen om een BIZ-traject te doorlopen voor de ondernemers en vastgoedeigenaren. Stad & Co heeft het BIZ-oprichtingsbestuur ondersteund in de vorm van begeleiding en advies. Helaas bleek uit de draagvlakmeting onvoldoende draagvlak.

Kansenkaart 2019

In 2019 hebben de stakeholders van het gebied samen met de gemeente het traject doorlopen voor de ontwikkeling van een Kansenkaart. Hierbij zijn de plannen uit 2016 en 2017 getoetst aan de actuele behoeften. De uitkomsten zijn vastgelegd in het plan Revitalisering Max Euweplein: Gedachtenroos & Kansenkaart. Hieruit blijken duidelijk de door de stakeholders gedragen ambities en doelen voor het gebied voor de korte en lange termijn. OV MEP hecht grote waarde aan de realisatie van de kansen voor het Max Euweplein en trekt hiervoor graag samen op met de stakeholders.

BIZ voor ondernemers 2020

Gestoeld op de gevoelde urgentie voor het uitvoeren van de Kansenkaart is in 2019 door OV MEP opnieuw het initiatief genomen om een oprichtingstraject voor de BIZ te doorlopen in 2020. Een nieuw en verbeterd plan moet concreet maken hoe de investeringen van de ondernemers de komende vijf jaar bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van plein. Stad & Co is gevraagd om de oprichting van de BIZ en de uitvoering van de Kansenkaart te begeleiden, en het bestuur hierbij te adviseren. Deze rol als adviseur betekent dat de praktische uitvoering van acties bij de BIZ (bestuursleden en werkgroepen) ligt, waaronder het persoonlijke contact met ondernemers en het persoonlijk verspreiden van informatie.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn