Visie & strategie

De Nieuwe Winkelstraat: Leek

Samen met DNWS helpen we Leek toekomstbestendig te worden.

Leek als centrum voor streekproducten

Leek is klaar voor een volgende stap. De openbare ruimte van het centrum is compleet vernieuwd. De winkeliers vervullen een lokaal verzorgende functie in het Groninger Westerkwartier. De inwoners zijn hun ondernemers trouw en ook van buiten Leek is de toevloeiing behoorlijk. Nu zijn de samenwerkende ondernemers aan zet om de nieuwe sfeer in het dorp optimaal te benutten en het prettige ondernemersklimaat vast te houden, want ondanks dat zijn ook in Leek tegenslagen voelbaar en zichtbaar. De lokale Rabobank en de centrummanager schakelden De Nieuwe Winkelstraat in voor advies.

Werkwijze

Platform De Nieuwe winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. Stad & Co is als adviseur en expert bij het Platform betrokken. Samen met DNWS, plaatselijke stakeholders zoals ondernemers en de gemeente en de lokale Rabobanken helpen we winkelgebieden in heel Nederland toekomstbestendig te worden. Zo ook in het Groningse dorp Leek. Een DNWS-traject begint met een intake: een toelichting op het project, kennismaking met de stakeholders, het peilen van de wensen en het leren kennen van de lokale situatie. Hierop volgend, de schouw in het gebied, grootschalig en in de spotlights, of juist op ingetogen wijze. Tijdens de werksessie wordt met een zo groot mogelijke groep stakeholders in detail gesproken over de kwaliteit van de samenwerking en de kwaliteit van het winkelgebied. Met deze input maakt de adviseur uiteindelijk een adviesrapport: concreet, uitvoerbaar en eerlijk.

Leek op de kaart

Leek bleek inderdaad toe aan een volgende stap. Het centrum bestaat uit diverse kleine en versnipperd gelegen winkelgebiedjes, die weinig samenwerken om Leek op de kaart te zetten. De aandacht in Leek zal uit moeten gaan naar het samen bepalen en uitdragen van de unieke Leekster identiteit.

Leek wordt omringd door het groen. Lokale boeren produceren uiteenlopende producten van hoge kwaliteit. De vraag naar en interesse in streekproducten wordt steeds groter.

Consumenten uit stad en dorp eten en drinken bewuster, waar het gaat om hun gezondheid en de herkomst van hun voeding. Leek heeft een maandelijkse streekmarkt, een gemeente die grote waarde hecht aan duurzaamheid en milieu, sterk lokaal ondernemerschap en die nieuwe keurige openbare ruimte. Leek is écht, met beide benen op de grond en bedient Groningers in hun dagelijkse en meer speciale niet-dagelijkse boodschappen.

Het centrum voor streekproducten en ambacht

We waren het er snel over eens: Leek is hét centrum voor streekproducten en ambacht. Deze boodschap spreekt de ondernemers aan. Direct ontstaan concrete plannen voor leegstaande panden, voor acties in de openbare ruimte, voor kleine evenementen en voor een stip aan de horizon waar de ondernemers samen naar toe werken. Als deze samenwerking op orde is, is Leek is er klaar voor. De ingrediënten zijn er om een toekomstbestendig winkelgebied te worden met een compleet eigen identiteit.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn