Visie & strategie

Collectieve afvalinzameling de Pijp

In de Oude Pijp zijn 439 bedrijven, 353 winkels en 214 horecagelegenheden gevestigd. Dagelijks rijden er 13 verschillende afvalinzamelaars door deze dichtbevolkte buurt om het afval in te zamelen van deze ondernemers. Toekomstbestendige oplossing wordt gevonden in collectieve afvalinzameling.

Voortouw in aanpak afvalproblematiek

De verschillende afvalinzamelaars hebben op vele manieren effect op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit in de Oude Pijp. Daarom hebben de horecaondernemers in de Eerste van der Helststraat en het Gerard Douplein het voortouw genomen om een oplossing te zoeken én te vinden voor de lokale afvalproblematiek. Door afvalinzameling gezamenlijk te organiseren willen de ondernemers in de Eerste van der Helststraat en het Gerard Douplein vervoersbewegingen verminderen, de uitstraling van de openbare ruimte verbeteren en duurzamer ondernemen.

Collectief afvalcontract

Stad & Co werkt in dit project samen met Seinpost aan het realiseren van een collectief afvalcontract voor horecaondernemers in de Pijp. De betrokken ondernemers worden ondersteund bij het voeren van gesprekken met afvalinzamelaars, het creëren van draagvlak onder collega-ondernemers en het opstellen van de voorwaarden voor collectieve afvalinzameling.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn