Transformatie
Visie & strategie

Co-ontwerpsessies bedrijventerrein ZKD Den Haag

De gemeente Den Haag wil haar binnenstedelijke bedrijventerreinen upgraden. De kansen voor vernieuwen, verduurzamen en intensiveren worden per gebied vastgelegd in een gebiedspaspoort. Stad & Co is gevraagd om vijf co-ontwerpsessies te verzorgen voor bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek (ZKD).

Vernieuwen, verduurzamen en verdichten

Bedrijventerrein ZKD is 55 hectare groot en huisvest circa 400 bedrijven met in totaal zo’n 9.000 werknemers. De bedrijvigheid loopt uiteen van kleine zzp’ers tot grote internationale bedrijven. Het bedrijventerrein is een grote werkgever binnen de gemeentegrenzen van Den Haag, maar ook binnen regio. De gemeente heeft de ambitie om ongeveer 40.000 m2 extra bedrijfsruimte toevoegen aan het gebied. Daarnaast is vernieuwing en verduurzaming noodzakelijk om het ‘stenige’ gebied toekomstbestendig te maken.

Ontwikkelkansen en verbeterplannen voor ZKD

Het gebiedspaspoort moet straks aangeven waar de ontwikkelkansen liggen in het gebied en wat ervoor nodig is om ze daadwerkelijk te realiseren. Ondernemers, vastgoedeigenaren en andere organisaties uit het gebied zijn afgelopen jaar al via verschillende kanalen gevraagd om hun verbeterplannen aan te leveren voor de openbare ruimte en hun panden. De ZKD-board, een groep representatieve ondernemers en eigenaren uit het gebied, denkt op structurele basis mee over de benodigde ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Co-ontwerpsessies

Stad & Co is gevraagd om vijf co-ontwerpsessies te verzorgen voor de ZKD-board. Tijdens de co-ontwerpsessies gaan we met de boardleden de opgehaalde ideeën prioriteren, kwantificeren en kwalificeren. We maken inzichtelijk wat de (verschillende) doelen, belangen, wensen en behoeften van ondernemers, eigenaren en andere stakeholders zijn. Daarnaast toetsen we in twee bredere bijeenkomsten de bereidheid van ondernemers en eigenaren om zelf te investeren in de vernieuwing van het gebied. Tijdens het voorbereiden en faciliteren van de vijf sessies houden we rekening met actuele ontwikkelingen en met eventuele wensen en behoeften van het bedrijventerrein. We verwerken de resultaten van elke sessie zo dat de projectleider verder kan.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn