Visie & strategie

Centrumvisie Asten

Nóg fijner kunnen wonen, werken, recreëren en ontmoeten in een centrum dat nu al hoge ogen gooit onder bewoners en bezoekers. Met die uitdaging is de gemeente Asten aan de slag gegaan. Stad & Co is gevraagd om – met betrokkenheid van vrijwel iedereen uit Asten een nieuwe centrumvisie te ontwikkelen. Voor het dorp, door het dorp! 

Samenwerking als succesfactor in centrumvisie 

 In verschillende fases voerde Stad & Co het gesprek met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, bezoekers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke instellingen. Ook intern, binnen het gemeentehuis, was de betrokkenheid groot. Raads- en commissieleden, college en ambtenaren zijn allemaal direct of indirect betrokken bij het opstellen van deze nieuwe centrumvisie met een bijbehorend uitvoeringsprogramma.  

Bouwen op centrummakers 

 Ook een diverse groep stakeholders zijn ten behoeve van dit traject verenigd in een Centrummakersgroep. Deze groep van ca. 20-25 personen denkt en werkt nauw mee met het ontwikkelen van de nieuwe visie. Van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, inrichting van de pleinen, verbindingen tussen de diverse deelgebieden tot het verbeteren van de verblijfs- en ontmoetingsfunctie. 

Enquêteren, experimenten en ervaren 

Naast de ‘standaard’ participatiemethoden – zoals brede enquêtes, inloopavonden en gesprekken-, zijn er ook vernieuwende participatiemethoden ingezet. Zo is met behulp van placemaking de openbare ruimte tijdelijk veranderd door nieuwe en tijdelijke ‘elementen’ toe te voegen. In Asten werd geëxperimenteerd met het plaatsen van tijdelijke groene (gras)matten, extra (picknick)banken, meer plantenbakken en speel- en klimblokken. Ook werd er geëxperimenteerd met een kiosk op de Markt en enkele autovrije centrumstraten. 

 

Het traject is vlak voor de zomer van 2023 gestart. De centrumvisie is gebaseerd op de input uit alle lagen van van de gemeente, en wordt in 2024 aangeboden aan de stad. 

Soortgelijke projecten

Binnenstadsplan 2033 Den Haag

 

Centrumvisie Uden

 

Een Economische Agenda 2030 voor Wijdemeren

 

meer weten?

 

Karin van Vliet

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn