Visie & strategie

Centrumplan Udense Centrum Ondernemers

Het centrum van Uden moet in de toekomst méér zijn dan alleen een plek om te winkelen. Met een centrumplan willen de ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Uden uitvoering geven aan acties die een bijdrage leveren aan een functioneel, gezellig, veilig en economisch renderend centrum met variëteit aan voorzieningen, waar het prettig winkelen, recreëren, werken en wonen is.

Place to meet

Het centrumgebied maakt een ontwikkeling door van place to buy, naar place to be, naar place to meet. Een essentieel uitgangspunt is dat het centrum van Uden in de toekomst méér is dan alleen een plek om te winkelen: een bruisend centrum waar mensen ook graag wonen, werken, ondernemen, recreëren en gebruikmaken van voorzieningen. Een plek waar zowel inwoners als bezoekers uit de regio naartoe gaan om elkaar te ontmoeten. Stad & Co is gevraagd om een centrumplan te ontwikkelen wat hier een bijdrage aan levert.

Onze aanpak

Om te komen tot een centrumplan dat gedragen wordt door alle partijen wordt een integrale methodiek ingezet. We doen een stakeholdersanalyse, formuleren gezamenlijke doelen en stellen tot slot een actieplan op. Bij het ontwikkelen van een actieplan gaat het erom dat alle belangen van de verschillende partijen een plek krijgen in het document. De uiteindelijke gezamenlijke doelstellingen dienen aan te sluiten op de vijf strategische uitgangspunten van de centrumvisie:

  • Economisch vitaal centrum
  • Groen centrum
  • Levendig centrum/beleving
  • Toegankelijk centrum
  • Herkenbaar en onderscheidend centrum (onderdeel van project Uden Marketing)

Begeleiding van Stad & Co

Stad & Co begeleidt vanaf september 2020 het proces om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen centrumplan en is tevens penvoerder van het centrumplan.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn