Gebiedsmanagement

Burgerparticipatie in Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht wil burgerkracht in de samenleving versterken.

Burgerparticipatie

De gemeente Woensdrecht ontwikkelt zich sterk op het vlak van burgerparticipatie. De samenspraak en samenwerking met burgers en betrokken instellingen is Woensdrecht niet vreemd. Huidige ontwikkelingen zorgen voor een veranderende rol van de gemeente. Stad & Co geeft ondersteuning bij dat proces.

Waarde creatie

De gemeente Woensdrecht wil burgerkracht in de samenleving versterken. Er waren al veel stappen gezet in het proces. Het kantelen van een ingesleten manier van denken en werken is geen klus die zich makkelijk laat klaren. Het beleid, de uitvoering, de cultuur (zowel ambtelijk als politiek) en het gereedschap vragen om een nieuwe aanpak. Er wordt op drie voorwaarden ingespeeld: Moeten, Willen en Kunnen. Uiteindelijk moet de ondersteuning van Stad & Co leiden naar een succesvolle uitvoering.

Doelstelling

Onze intern gerichte inzet was vooral gericht op Willen en Kunnen. Vanuit die twee pijlers is een integraal plan van aanpak opgezet. Met onze ervaring, vooral bekeken vanuit de dynamiek van de organisatie, vraagt een en ander om maatwerk. We hebben met “externe” kennis en inspiratie kunnen zorgen voor empowerment van de organisatie, ook nadat we vertrokken waren.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn