Ondernemersfondsen

BIZ Zevenaar centrum 

Het centrum van Zevenaar moet een aantrekkelijke verblijfsplek zijn, waar beleving centraal staat. Om dat doel te bereiken is op verzoek van AOZ (Algemeen Ondernemersverbond Zevenaar) als vertegenwoordiger van de binnenstadsondernemers en van gemeente Zevenaar een actieplan voor centrummanagement in Zevenaar opgesteld. 

Profileren Zevenaar centrum 

Er speelt veel in Zevenaar. Het besluit over de herindeling met gemeente Rijnwaarden koerst op een sterke stad en deze zomer is bekend gemaakt dat de Fashion Outlet Zevenaar op de Spoorallee opent. Het is daarom een goed moment om met alle partijen te bepalen hoe Zevenaar zich kan profileren als centrum met een sterke regiofunctie en een uitgebreid pakket aan voorzieningen, en welke uitstraling en evenementen daarbij passen.

Actieplan voor actief centrummanagement

Daadkrachtig centrummanagement is noodzakelijk om alle belanghebbende partijen effectief samen te laten werken aan de vastgestelde doelstelling. Op deze manier kan het centrum ontwikkelen tot een compleet, compact en comfortabel winkel-, woon-, werk- en uitgaansgebied. Stad & Co heeft – op basis van gesprekken die zijn gevoerd met een initiatiefgroep – een actieplan vastgesteld. In deze initiatiefgroep zitten vertegenwoordigers van centrumondernemers, het ondernemersfonds, horeca en vastgoedpartijen. Daarnaast zijn de meningen en ideeën van ondernemers en vastgoedpartijen middels een enquête en tijdens een avondbijeenkomst gepeild. De werkgroepen in oprichting zijn ook eenmaal bij elkaar gekomen om het activiteitenplan per werkgroep uit te werken.

Bedrijveninvesteringszone

Onderdeel van het actieplan is een indicatieve begroting, waar naast de inkomsten uit de reclamebelasting ook een structurele bijdrage vanuit de gemeente is opgenomen. Het centrummanagement zal zich inzetten voor de oprichting van een BIZ in het centrum waardoor ook de vastgoedeigenaren worden betrokken en meebetalen. Na besluitvorming door de raad over het nieuw te vormen investeringsfonds centrum, kan het centrummanagement begin 2017 daadwerkelijk van start. Jammer genoeg bleek er uiteindelijk onvoldoende draagvlak te zijn voor de BIZ en de reclamebelasting wordt gecontinueerd.

Nieuwe kansen met Ondernemend Zevenaar

Het Algemeen Ondernemersverbond Zevenaar (AOZ) en de Stichting Bedrijveninvesteringszone Zevenaar (BIZ) hebben per 1 januari 2019 een nieuwe vereniging opgericht. Daarmee is een einde gekomen aan zowel de vereniging AOZ als de Stichting BIZ Zevenaar. De nieuwe vereniging draagt de naam Ondernemend Zevenaar. Doel van de nieuwe vereniging is belangenbehartiging én leefbaar maken en leefbaar houden van het Zevenaarse centrum.

Leefbaar maken en leefbaar houden van het Zevenaarse centrum stond altijd voorop bij zowel de AOZ als de Stichting BIZ Zevenaar. Het was alleen niet altijd duidelijk welke taken hierin voor iedereen was voorbehouden. Door één entiteit te vormen kunnen we als één identiteit werken. Zo worden lijnen nog korter en duidelijker.

-Bert Frölich, bestuurslid Ondernemend Zevenaar

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn